Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Ponad 500 mln zł na drogi wojewódzkie zarządzane przez ZDW w Katowicach

Zdjęcie

Wczoraj, 16 grudnia br. Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił budżet na rok 2020. Po raz w historii ZDW w Katowicach dysponować będzie kwotą przewyższającą pół miliarda złotych.

Na inwestycje na drogach wojewódzkich realizowanych przez ZDW w Katowicach przeznaczono ok. 446,5 mln zł.

Kolejne 57,1 mln zł przeznaczone będą na bieżące remonty (30,2 mln zł) i utrzymanie dróg wojewódzkich (26,9 mln zł) podległych administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Utrzymanie dróg wojewódzkich w systemie powierzania zadań powiatom kosztować będzie 27,5 mln zł.

Łącznie zatem ZDW w Kato-wicach dysponować będzie kwotą 503,6 mln zł.

Największą pozycją w wydatkach będzie w roku przyszłym 322,9 mln zł (w tym 212,8 mln zł środków unijnych) finansowanie działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 


Certyfikat ISO potwierdzony

Jak co roku w ZDW w Katowicach przeprowadzono audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015. Także w tym roku potwierdzono ważność Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015.


ZDW w Katowicach otrzymał certyfikat po raz pierwszy w 2006 r. Coroczne audyty i certyfikacje przeprowadzane od tego czasu, potwierdzają jego ważność.

 


DW 942 w Szczyrku zablokowana po wybuchu gazu

Po wybuchu gazu w Szczyrku nieprzejezdna jest DW 942 w tej miejscowości. Zapewniony jest jedynie przejazd autobusów. Trwa akcja ratownicza. Po jej zakończeniu inspektorzy ZDW w Katowicach dokonają oceny stanu technicznego drogi pod kątem bezpieczeństwa dla użytkowników i otworzą ją dla ruchu.


Uwaga na śliskość na drogach

Prognozy pogody przewidują, że dzisiejszej nocy można spodziewać się opadów marznącego deszczu. Temperatura może spaść poniżej zera. Prosimy kierowców i innych użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności. Firmy prowadzące zimowe utrzymanie na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach są dobrze przygotowane. Do dyspozycji jest 257 pługów i piaskarek, ponad 10 tys. ton soli i prawie 7,2 tys. ton piasku do zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach. W gotowości do akcji zimowej jest ponad ćwierć tysiąca ludzi.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl