Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich. Umowy na kolejne trzy lata

Podpisaliśmy umowy z firmami, które odpowiedzialne będą za bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich przez najbliższe trzy lata, czyli do października 2024 r.

 

Bieżące utrzymanie to m.in. drobne naprawy ubytków w jezdni, koszenie trawy na poboczach i w rowach odwadniających, sprzątanie piasku po zimie oraz likwidowanie śliskości i odśnieżanie.


DW 913 przebudowana od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DK 86

Zdjęcie

Oddaliśmy dziś do użytku nową DW 913. Nie mówimy o wyremontowanej drodze, tylko o nowej. Technologie i zakres prac przemawiają za tym, by mówić o całkowicie nowym obiekcie. Na długości ponad 12,5 km cała istniejącą konstrukcja DW 913 została rozebrana. Powstała nowa, według najnowszych dostępnych na świecie technologii. O skali zadań stojących przed projektantami i wykonawcami niech świadczy fakt, że w toku prac budowlanych zabudowano aż 75 tys. ton mieszanek bitumiczno-mineralnych.

Przedsięwzięcie to od początku zaplanowane było jako wspólne zadanie dwóch samorządów Województwa Śląskiego oraz Gminy Psary. Trzeba podkreślić, że od początku współpraca przebiegała modelowo. Korzyść jest oczywista. Kiedy siedem i pół roku temu obydwa samorządy podpisywały porozumienie wiedzieliśmy, że zadanie będzie trudne, ale dzięki tej kooperacji, zysk społeczny będzie spory. Jednoczesna realizacja takich przedsięwzięć powinna być standardem.


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

 

 

Do dnia 31 października 2021 r. wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednocześnie, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach apelujemy, aby kontakty interesantów z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.


Przebudowa DW 936 będzie dokończona

Podpisaliśmy umowę z wyłonioną w przetargu firmą Colas Polska Sp. z o. o., która dokończy przebudowę DW 936. Prace potrwają do września przyszłego roku. Kontrakt przewiduje, że  wykonane będą:

  • przebudowa konstrukcji DW 936 na odcinku od km 0+000 do km 0+820;
  • remont fragmentu nawierzchni jezdni DW 933 w obrębie skrzyżowania z DW 936;
  • przebudowa istniejących zatok autobusowych;
  • przebudowa chodników z wydzieleniem w ich obrębie ciągu pieszo-rowerowego;
  • remont nawierzchni istniejących zjazdów do posesji (zjazdy indywidualne i publiczne) i na pola upraw rolnych;
  • remont kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę;
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl