Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

 

Do dnia 30 listopada 2021 r. wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednocześnie, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach apelujemy, aby kontakty interesantów z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.


Zamknięcie DW 942 między Wisłą a Szczyrkiem

Zdjęcie

Dziś rano, firma prowadząca bieżące utrzymanie DW 942 poinformowała, że istnieje pilna potrzeba natychmiastowej naprawy nawierzchni tej drogi na odcinku liczącym ok. 2,5 km długości na przełęczy Salmopol. Wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i możliwość wystąpienia szkód materialnych. W związku z tym droga została zamknięta o godz. 7.00. Dopuszczony został jedynie dojazd mieszkańców do posesji zlokalizowanych na zamkniętym odcinku drogi.

Na zlecenie ZDW w Katowicach została podjęta naprawa jezdni. Polega ona na sfrezowaniu nawierzchni i ułożeniu nowych warstw bitumicznych. O terminie otwarcia przejazdu DW 942 poinformujemy.


Przejazd przez Laliki jeszcze w tym roku

Zdjęcie

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku możliwy będzie przejazd DW 943 w Lalikach. Od września br. trwa tam przebudowa liczącego ok. 700 m długości odcinka drogi. W tym tygodniu ułożona tam została ostatnia, ścieralna warstwa masy bitumicznej.

Całe przedsięwzięcie potrwa do 7 lipca 2022 r. W przyszłym roku przeprowadzone będą prace wykończeniowe oraz malowanie docelowego oznakowania poziomego, które wymaga odpowiednio wysokich temperatur i niskiej wilgotności.


Zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na DW 933

Zdjęcie

Jak informuje wykonawca, firma Strabag, związku z zaplanowaną realizacją robót bitumicznych na odcinku DW 933 (od DK 81 do ul. Koloni Studzińskiej) , od dziś wprowadzane będą zmiany w tymczasowej organizacji ruchu. I tak:

 

  • Od 20.10.2021 – 23.10.2021 Objazd przy wiadukcie WD-1 do DK-81 w Pawłowicach poprowadzony drogą wzdłuż „torów”, przestanie obowiązywać na czas wykonania robót nawierzchniowych i bitumicznych. W tych dniach zaleca się kierowcom korzystanie z możliwości objazdu do DK 81 przez miejscowości Mizerów DW 939 lub Wisłę Małą przez DW 935
  • Droga DW 933 od Kolonii Studzińskiej do wiaduktu WD-1 będzie nieprzejezdna w dniach 20.10-23.10.2021. Dojazd dla Mieszkańców Pawłowic oraz firm zlokalizowanych przy ul. Pszczyńskiej będzie zapewniony tylko od ulicy Kolonia Studzińska lub DW 933 od Studzionki.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl