Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Boom drogowych inwestycji

Zdjęcie
Północno-zachodnia obwodnica Raciborza i przebudowa DW 910 od DK86 do granicy z Dąbrową Górniczą

W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisano dwie umowy na realizację wymienionych zadań drogowych. Do 2024 Województwo Śląskie na modernizację i budowę dróg wyda zawrotną, rekordową w historii kwotę blisko 2,7 mld zł.

 

autor: Urząd Marszałkowski

Most w Kocierzu Rychwałdzkim (DW 781) po remoncie

Zdjęcie

Zakończyły się przebudowa prowadzona pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i wzmocnienia konstrukcji nad potokiem Cisowym w ciągu DW 781 w km 50+099 w m. Kocierz Rychwałdzki”

Umowa na remont mostu podpisana została w czerwcu tego roku. Zakończenie robót to koniec września tego roku. Przedsięwzięcie kosztowało prawie 4,8 mln. zł

Przed przebudową istniejący most w ciągu DW 781 w km 50+099 posiadał jednię o szerokości 5m ( z zawężeniem do jednego pasa ruchu) i ograniczenie tonażowe do 15t. Istniejący most ze względu na zabytkowy charakter został wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatora zabytków. Dlatego, zgodnie z wymogiem konserwatora zabytków, obiekt wymagał zabezpieczenia konstrukcyjnego i renowacji.

Nad istniejącą zabytkową konstrukcją wykonano nowy obiekt mostowy z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,65 m i klasie nośności A. W ramach przebudowy obiektu mostowego dokonano także rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku 150 m wyposażając infrastrukturę drogi w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu.


Uwaga! Całkowite zamknięcie DW 934 w Chełmie Śląskim

W związku z planowanym wykonywaniem nawierzchni bitumicznej na odcinku DW 934 od skrzyżowania z ul. Podłuże w Chełmie Śląskim do skrzyżowania z ul. Techników w Chełmie Śląskim w dniach 6 i 9 października 2023, wykonawca, informuje, że nie będzie możliwości przejazdu na wspomnianym odcinku w godzinach od 6.00 do 22.00.

 

Terminy zamknięcia przejazdu mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.


Przebudowa DW 921 w Kuźni Nieborowskiej zakończona

Zdjęcie

W Kuźni Nieborowskiej w gminie Pilchowice oddano do użytku chodnik wraz z przebudowaną jezdnią w ciągu drogi wojewódzkiej 921.

 

Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Koszt inwestycji został w całości pokryty z budżetu Województwa Śląskiego.

 

Stan techniczny drogi był fatalny, brakowało chodników, co stwarzało duże niebezpieczeństwo dla pieszych. Pierwszy odcinek drogi o długości 400 metrów znajduje się poza terenami zabudowanymi. Dalszy jej odcinek przebiega już w terenie zabudowanym. Zakres prac obejmował przebudowę jednokilometrowego odcinka DW 921. Wykonano w całości nową konstrukcję drogi, stosując elementy bezpieczeństwa ruchu, budowę chodników i zatok autobusowych. Wykonano także odwodnienia i przebudowano zjazdy.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl