Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Akcja zimowego utrzymania dróg rozpoczęta

Od kilku dni temperatury oscylują wokół 0 st. Mamy do czynienia z opadami deszczu i śniegu.

Z informacji przekazanych przez Zarządy Dróg Powiatowych i firmy, którym zlecono bieżące utrzymanie dróg wynika, że nie zanotowano problemów z przejezdnością na drogach administrowanych przez ZDW w Katowicach. Już w piątek, po zapowiedzi spadku temperatury na drogi wojewódzkie wyjechało kilkanaście piaskarek. Wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne.

 


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

Do dnia 17 grudnia 2021 r. wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednocześnie, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach apelujemy, aby kontakty interesantów z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.


DW 942 na przełęczy Salmopolskiej otwarta dla ruchu

W sobotę, 6 bm. otwarto przejazd DW 942 przez przełęcz Salmopol. W piątek zakończyło się układanie masy bitumicznej na liczącym ok. 2,5 km odcinku na przełęczy między Szczyrkiem a Wisłą. Ekipy remontowe naprawiać będą jeszcze pobocza i wymalują oznakowanie poziome.

Przypomnijmy, że 25 października br. droga została na tym odcinku zamknięta z powodu zniszczenia nawierzchni zagrażającemu bezpieczeństwu ruchu. Zleciliśmy naprawę nawierzchni w trybie awaryjnym.


DW 933 łącząca Wodzisław z Jastrzębiem oficjalnie otwarta

Zdjęcie

Do użytku oddano przebudowaną Drogę Wojewódzką nr 933 na odcinku od DK 78 w Wodzisławiu Śląskim do ronda przed granicą z Jastrzębiem-Zdrój.

Uroczystość odbyła się w ubiegłym tygodniu w Mszanie, jednej z gmin, przez którą przebiega zmodernizowana DW 933. W otwarciu uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, radni Sejmiku województwa, parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

— Za nami kolejne kilometry wyremontowanej drogi. Na przykładzie gminy Mszana widzimy, że to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców, ale także służąca przedsiębiorcom. Niemal 83 miliony złotych, w tym 47 milionów z funduszy europejskich, to bardzo dobrze zainwestowane środki. Poprawa bezpieczeństwa, ale i komfort jazdy. Po raz kolejny zastosowano nowoczesną technologię. Przypomnę, że w latach 2018-2024 wydamy na modernizację dróg ponad 2,5 mld zł. Konsekwentnie poprawiamy infrastrukturę drogową wzmacniamy potencjał naszego regionu — przekonuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

 

autor: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl