Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

W Wiśle otwarto do użytku zmodernizowaną DW 941

Zdjęcie

W uroczystym otwarciu drogi wojewódzkiej 941 od obwodnicy Ustronia do drogi wojewódzkiej 942 wzięli udział marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża, a także burmistrz Wisły Tomasz Bujok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, poseł RP Grzegorz Gaża i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor.

„To inwestycja na lata. Cieszę się, że udało się zmodernizować kluczowych 5 km drogi w centrum Wisły, za łączną kwotę prawie 100 mln zł., z czego ponad 64 mln zł to środki z budżetu państwa m.in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To ważne ze względów gospodarczych i turystycznych. Stawiamy na funkcjonalność i bezpieczeństwo. W kolejnych latach planowane są kolejne inwestycje w subregionie południowym, który jest dla województwa śląskiego niezwykle istotny” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.


DW 943 w Lalikach otwarta dla ruchu

Zdjęcie

Zgodnie z planem, wczoraj, 9 grudnia br. w godzinach około południa otwarty został przejazd DW 943 w Lalikach. Inspektorzy, po sprawdzeniu oznakowania podjęli decyzję o dopuszczeniu ruchu. Przypomnijmy, że droga ta na odcinku ok. 700 m została całkowicie przebudowana, po tym jak jej konstrukcja została całkowicie zniszczona przez ciężkie pojazdy.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie m.in.: ujednolicenia szerokości jezdni, przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowę skrzyżowania DW 943 z DG 632108S, przebudowę oraz budowę poboczy, przebudowy zjazdów, zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonania elementów odwodnienia pasa, zabezpieczenie kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu i inne.


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

Do dnia 31 stycznia 2022 r. wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednocześnie, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach apelujemy, aby kontakty interesantów z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.


Otwarcie DW 943 w Lalikach

W czwartek, 9 grudnia br., w godzinach popołudniowych, otwarta dla ruchu zostanie DW 943 w Lalikach.

Przypomnijmy, że w lutym br., na odcinku od skrzyżowania z DW 941 w Istebnej do skrzyżowania z lokalną drogą prowadzącą do Lalik wprowadzony został zakaz ruchu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż 15 ton. Przyczyną było zniszczenie korpusu drogi.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl