Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Pogoda sprzyja prowadzeniu robót drogowych

Zdjęcie

Niespodziewanie dobra pogoda jest wykorzystywana przez firmy wykonawcze do realizacji zadań współfinansowanych przez Unie Europejską. Jednym z tych zadań jest przebudowa DW791 na dwóch odcinkach - od skrzyżowania z DK1 w m. Poczesna do obwodnicy Myszkowa oraz od obwodnicy Myszkowa do skrzyżowania z DK78 w Zawierciu. W mijającym tygodniu na pierwszym ww. odcinku była układana warstwa podbudowy zasadniczej z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego.


Sygnalizacje świetlne w trybie stałoczasowym

Zdjęcie

Od wczoraj, 19 bm. wszystkie sygnalizacje świetlne na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach zostały przeprogramowane na tryb stałoczasowy. Dzięki temu piesi nie muszą dotykać przycisków, by włączyć zielone światło. Krok ten podyktowany jest zagrożeniem epidemiologicznym.

Inspektorzy ZDW w Katowicach i służby bieżącego utrzymania będą monitorować ruch na skrzyżowaniach, by reagować w przypadku tworzenia się korków.


ZDW w Katowicach wspiera Policję

Zdjęcie

Na prośbę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach tut. Zarząd wspiera Policję, której aktualnym zadaniem jest ochrona zamkniętych przejść granicznych. W ciągach dróg wojewódzkich znajdują się 4 przejścia - 1 ze Słowacją na DW945 w Korbielowie i 3 z Czechami na DW943 w Jasnowicach, DW 916 w Pietraszynie oraz DW917 w Krzanowicach. W dniu 16 marca ustawiono znaki drogowe i zapory uniemożliwiające przejazd. Dotychczasowe procedury uzgodnione ze Strażą Graniczną nie przewidywały całkowitego zamknięcia ww. przejść a jedynie czasowe wprowadzenie kontroli, co już kilkukrotnie miało miejsce.


Zarząd Dróg Wojewódzkich nadal pracuje

W związku z informacją dotyczącą poddaniu się kwarantannie Zarządu Województwa Śląskiego, który jest na podst. art. 19 ust.2 pkt 2 Ustawy o drogach publicznych zarządcą dróg wojewódzkich informujemy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wykonuje zadania zarządcy drogi na podst. art. 21 ust. 1 i 1a ww. ustawy.

 




 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl