Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Wiadukt na torami kolejowymi w Myszkowie gotowy

Zdjęcie

Zakończyło się przedsięwzięcie pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 789 w  ciągu ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z  budową przyległego układu drogowego kat. A  (…).” Zostało ono zrealizowane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą 28 grudnia 2020 r.

 

Obejmowała ona sporządzenie dokumentacji projektowej i budowę wiaduktu  drogowego w ciągu DW 789 nad linią kolejową nr 1 w Myszkowie. W efekcie w  miejsce istniejącego przejazdu kolejowego w poziomie szyn powstał wiadukt drogowy nad linią kolejową o długości 18,5 m, szerokości 13,0 m. W ramach inwestycji wykonawca wybudował także mury oporowe z elementów prefabrykowanych w technologii gruntu zbrojonego o łącznej długości ok. 435 m.

Przebudowano także DW 789 na odcinku ok. 660 m. Na tej długości wykonano nowe warstwy konstrukcyjne drogi, a także powstały chodniki i ścieżki rowerowe. Inwestycji towarzyszyła przebudowa istniejących skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogą lokalną – ul. Wronią oraz budowa dróg dojazdowych do posesji.

 

Zlikwidowany został także przejazd kolejowy w ciągu drogi wojewódzkiej. Cały nowy obiekt został wyposażony w oświetlenie drogowe. Otwarcie dla ruchu nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Myszkowie nastąpiło 20 bm.

 

Warto dodać, że była to wspólna inwestycji samorządu województwa śląskiego i  PKP PLK SA. Oba podmioty poniosły koszty odpowiednio w wysokości prawie 17,9 mln zł i nieco ponad 5,5 mln.


Naprawa nawierzchni na DW 794

Zdjęcie

DW 794 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa na Szyce do parkingu przy kościele na odcinku Sierbowice, Dzwono-Sierbowice doszło do zniszczenia nawierzchni na jej skraju.

Trwa naprawa drogi. Prosimy o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na znaki drogowe i polecenia osób kierujących ruchem..

 


W piątek, 22 bm. biuro ZDW w Katowicach będzie nieczynne

W piątek, 22 grudnia br. biuro Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach będzie nieczynne. Związane jest to z faktem, że 11 listopada – Święto Narodowe przypadło w tym roku w sobotę.


Uwaga! DW 925 będzie zamknięta od Stanowic do Rybnika

Zdjęcie

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., wykonawca przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta Ruda Śląska do granicy Rybnika informuje o planowanym na czwartek, 14 grudnia 2023 po godz. 12.00 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanej drodze.

 

Zakres planowanego wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu dotyczy oznakowania:

1. Obszaru robót drogowych i branżowych na odcinku drogi DW 925 w km 33+880 ÷ 38+360 (od skrzyżowania z dróg wojewódzkich nr 924 do skrzyżowania z ul. Robotniczą w Rybniku) z uwzględnieniem zamknięcia tego odcinka drogi dla powszechnego ruchu pojazdów.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl