Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zmarł Prezydent BASt

Zdjęcie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach otrzymał w dniu 11.03.2021 smutną wiadomość, która cytujemy w całości:


Uszkodzenie DW 933 w Pawłowicach

Zdjęcie

Na obwodnicy Pawłowic (DW 933), około 500 m na wschód od skrzyżowania z ul. Słowików doszło do poprzecznego pęknięcia warstw bitumicznych na szerokości całej jezdni. Szczelina w jedni ma ok. 3 do 4 cm szerokości. Najprawdopodobniej zniszczone są głębsze warstwy konstrukcji drogi. Przyczyną z całą pewnością jest eksploatacja górnicza prowadzona na tym terenie przez kop. Pniówek.

 

 

Inspektor ZDW w Katowicach nakazał oznakowanie tego miejsca i zgłosił szkodę służbom kopalni. Zazwyczaj w takich przypadkach zakłady górnicze zlecają naprawę uszkodzonych dróg, co odbywa się po nadzorem inspektora ZDW w Katowicach.

 

Prosimy kierowców o za chowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

 

W związku ze środkami podejmowanymi obecnie, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zawiadamiam o tymczasowym ograniczeniu, do dnia 28 marca 2021 r., dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla interesantów.

Tym samym apeluję, aby kontakty z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.


Zarząd Województwa Śląskiego przyjął program WID 2021+ obejmujący zadania, które zostaną zrealizowane na drogach wojewódzkich

Zdjęcie

W ramach programu Współfinansowania Infrastruktury Drogowej 2021+ powstaną skrzyżowania, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i sygnalizacje świetlne. Program może dotyczyć także zadań w obszarze przebudowy lub remontu drogi, w przypadku, gdy wynika to z projektu budowlanego i jest niezbędny dla wykonania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego. Zgłoszeń do programu powinny dokonywać gminy i powiaty. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać wnioski o ujęcie zadań w programie do 2 kwietnia 2021.

 
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl