Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Przebudowa DW 941 w Wiśle, zgodnie z planem

Zdjęcie

Utrzymuje się dobre tempo prac przy przebudowie DW 941 w Wiśle. Rozpoczęta wiosną ub. roku inwestycja zakończy się jesienią 2021 roku. To skomplikowane przedsięwzięcie obejmujące całkowitą rozbiórkę starej drogi, prowadzone przy utrzymaniu ruchu pojazdów. Naturalnie, jak zawsze w takim przypadku rozbierane są dotychczasowe i budowane od nowa obiekty inżynierskie, w tym 5 mostów, przepusty i 5 murów oporowych. Nowa będzie także kanalizacja deszczowa i wodociąg. Przebudowie ulegają także sieć gazowa i energetyczna.

 

Łagodna zima pozwoliła na prowadzenie robót budowlanych przy obiektach inżynierskich i infrastrukturze.


Zmiany organizacji ruchu w Raciborzu

Zdjęcie

Od dzisiaj (środa, 15 kwietnia br.) wprowadzona jest w Raciborzu nowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania DW 919 i DW 935. Wiąże się to z rozpoczęciem prac przy przebudowie skrzyżowania tych dróg, gdzie w miejsce skrzyżowania z sygnalizacją świetlną powstanie rondo turbinowe. Zmiana organizacji ruchu przewiduje objazd dla ruchu tranzytowego (mapa w załączeniu).

 

W ramach przebudowy wykonane zostaną takie roboty jak:

  • budowa skrzyżowania typu rondo turbinowe w miejsce istniejącego skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu DW935 z DW919,
  • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od mostu nad Odrą,
  • przebudowa wlotów pozostałych dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką nr 935 tj. ulicy Zamkowej i ulicy Armii Krajowej (DW919), w zakresie niezbędnym do poprawnego dowiązania do stanu istniejącego,
  • budowa lub przebudowa chodników i ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • budowa lub przebudowa zatok przystankowych, z rezerwą miejsca na lokalizację wiat,
  • budowa lub przebudowa elementów systemu odwodnienia powierzchniowego,
  • instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • rozbiórka elementów dróg i ulic,
  • rekultywacja terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Zakończenie robót ma nastąpić w listopadzie br. Koszt przedsięwzięcia to prawie 11,6 mln zł.


Śląskie Forum Drogownictwa odbędzie się !

Zdjęcie

W związku z panującą epidemią koronawirusa odwołano większość konferencji a część przesunięto. Zarząd Polskiego Kongresu Drogowego podjął decyzję o zmianie terminu VIII Ślaskiego Forum Drogownictwa. Nowy termin ustalono w dniach 27-29 października 2020. Miejsce obrad i tematyka pozostają bez zmian.


Rozpoczęcie wiosennych prac w zakresie bieżącego utrzymania

Ekipy firm prowadzących bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach przystępują do prac związanych z likwidacją ubytków powstałych w nawierzchniach w trakcie zimy. Były one naprawiane „na zimno”, jednak trwałość takich napraw jest mała. Ale tylko w takiej technologii można naprawiać nawierzchnię zimą.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl