Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

 

W związku ze środkami podejmowanymi obecnie, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zawiadamiam o tymczasowym ograniczeniu, do dnia 9 kwietnia 2021 r., dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla interesantów.

Tym samym apeluję, aby kontakty z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.


Możliwe opady śniegu. Na drogach mogą być trudne warunki!

W najbliższych dniach czeka nas zmienna pogoda. Możliwe są nawet intensywne opady śniegu i mróz w nocy. Szczególnie na drogach powiatów: cieszyńskiego, żywieckiego, bielskiego oraz zawierciańskiego i myszkowskiego można spodziewać się zamieci śnieżnych i lokalnego oblodzenia nawierzchni.

 

Ekipy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich są przygotowane. Jednak trzeba pamiętać, że od wystąpienia śliskości, czy opadów śniegu, do likwidacji tych zjawisk przez pługi, solarki i długo-piaskarki może upłynąć kilka godzin.

Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę i przepuszczanie na drogach pojazdów zimowego utrzymania.


Nowe prawo o ruchu drogowym

1 czerwca br. wejdzie w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym uchwalona przez Sejm 25 lutego br. Najważniejsze zmiany dotyczą pierwszeństwa pieszych nie tylko wtedy, gdy znajdują się już na przejściu – jak było dotąd – ale także wtedy, gdy zamierzają wkroczyć na nie. Wyjątkiem od tej zasady są tramwaje. Motorniczy nie są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

Z kolei na pieszych nakłada się zakaz używania telefonów komórkowych. Piesi nie mogą ich używać na przejściach dla pieszych.


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

 

W związku ze środkami podejmowanymi obecnie, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zawiadamiam o tymczasowym ograniczeniu, do dnia 28 marca 2021 r., dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla interesantów.

Tym samym apeluję, aby kontakty z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl