Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął program WID 2021+ obejmujący zadania, które zostaną zrealizowane na drogach wojewódzkich

Zdjęcie

W ramach programu Współfinansowania Infrastruktury Drogowej 2021+ powstaną skrzyżowania, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe i sygnalizacje świetlne. Program może dotyczyć także zadań w obszarze przebudowy lub remontu drogi, w przypadku, gdy wynika to z projektu budowlanego i jest niezbędny dla wykonania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego. Zgłoszeń do programu powinny dokonywać gminy i powiaty. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać wnioski o ujęcie zadań w programie do 2 kwietnia 2021.

 


Ograniczenie ruchu na DW943 w Kamesznicy

Zdjęcie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 20, pkt 12 i 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z dniem 9 marca 2021 r. wprowadza zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t na odcinku DW 943 o długości ok. 1,3 km w m. Kamesznica w gminie Milówka w powiecie żywieckim.


Informacja w sprawie transmisji on-line z publicznego otwarcia ofert w dniu 08.03.2021

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że publiczne otwarcie ofert dla poniżej podanego postępowania odbędzie się również za pomocą transmisji on-line.


Światowy Dzień Inżyniera

Zdjęcie

Dzisiaj, 4 marca br. obchodzony jest Światowy Dzień Inżyniera. To inicjatywa Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (World Federation of Engineering Organisations – WFEO), która powstała 4 marca 1968 r. oraz UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

 

To już druga edycja tego wydarzenia ustanowionego na zjeździe Światowego Kongresu Inżynierów (World Engineers Convention – WEC) w listopadzie 2019 r. w Melbourne.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl