Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Konsultacje w sprawie przebudowy DW 922

Zdjęcie

Trwają przygotowania do przebudowy DW 922. Między Kuźnią Raciborską a Nędzą, na długości prawie 6 km droga będzie rozebrana i wybudowana od nowa. Formalna nazwa przedsięwzięcia to „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska – Nędza)”

 


Powstał marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach

Zdjęcie
Program będzie realizowany i finansowany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie

Dyrektorzy ośrodków zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie inwestycji, które finalnie mają wpłynąć na nasze bezpieczeństwo na drogach. Na inwestycje zostanie przeznaczona kwota 3 mln zł.

autor: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rok 2021 na drogach wojewódzkich

Zdjęcie

W 2021 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zakończył realizację 4 kluczowych dla Województwa Śląskiego inwestycji drogowych. Ich wartość to ok. 540 mln zł, z czego 235 mln zł pochodziło ze środków UE. W ramach tych 4 inwestycji wykonano 45 km dróg wojewódzkich z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Warstwy bitumiczne na oddanych do użytkowania odcinkach dróg składają się z asfaltów wysokomodyfikowanych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest jedynym zarządem dróg w Polsce, który stosuje asfalty wysokomodyfikowane do wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych. Takie nawierzchnie są wielokrotnie trwalsze od tradycyjnych. Ponadto jezdnie zostały wykonane w tzw. technologii nawierzchni o ograniczonej emisji hałasu, dzięki czemu zredukowano jego poziom od 3 do 5 dB. Uzyskano również bardzo dobry wynik równości podłużnej nawierzchni mierzony wskaźnikiem IRI. Jest to parametr najbardziej odczuwalny przez użytkowników ruchu. Trzeba również zaznaczyć, że wszystkie drogi przebudowywane i budowane przez ZDW w Katowicach dostosowywane są do ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi 11,5 tony.


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

Do dnia 28 lutego 2022 r. wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednocześnie, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach apelujemy, aby kontakty interesantów z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl