Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Utrudnienia w ruchu w związku z budową obwodnicy Raciborza

Zdjęcie

Od dwóch tygodni nad ulicą Rudzką (DW 919) w Raciborzu trwa budowa wiaduktu, którym będzie biec obwodnica Raciborza.  Oprócz wiaduktu budowane będą także łącznice, które wraz z wiaduktem stanowić będą węzeł obwodnicy Raciborza i DW 919. Ruch na tym odcinku ul. Rudzkiej odbywa się drogą tymczasową, równoległą do ulicy.

 

Na drugą połowę czerwca br. planowana jest zmiana organizacji ruchu w miejscu przecięcia budowanej obwodnicy z drogą powiatową (ul. Podmiejska). Na tej ulicy wprowadzony będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizację świetlną. Związane jest to z koniecznością przebudowy ul. Podmiejskiej polegającej na budowie włączenia jej do skrzyżowania z obwodnicą. Powstaną wysepki rozdzielające strefy wjazdu i zjazdu na skrzyżowanie.

 

Wykonawca planuje, że ruch wahadłowy trwać będzie około 4 tygodni.

 


Otwarcie mostu w Wiśle

Zdjęcie

Wczoraj, 29 kwietnia br. otwarto dla ruchu nowy most na Wiśle, w ciągu DW 941. Stary most w tym miejscu rozebrano i wybudowano nowy. W czasie budowy, ruch odbywał się mostem tymczasowym.

 

Inwestycja wykonana została w ramach przebudowy DW 941 na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja w Ustroniu do ronda na skrzyżowaniu z DW 942 (tzw. rondo na Oazie) w Wiśle.

 

Zobacz także Przebudowa DW 941 w Wiśle, zgodnie z planem.


Przebudowa DW 946 w Ślemieniu

Zdjęcie

Trwa przebudowa DW 946 w Ślemieniu, na odcinku liczącym 1,1 km. Przebudowa rozpoczęła się latem ubiegłego roku, a zakończyć się ma w listopadzie br.

 

W ramach tego przedsięwzięcia wykonywane są następujące prace

  • rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi,
  • wykonanie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej wraz z drenażem studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi,
  • budowa jednostronnego chodnika z kostki betonowej brukowej,
  • budowa zjazdów do nieruchomości z betonowej kostki brukowej,
  • budowa dwóch zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi wraz z korektą łuków poziomych, w tym także stabilizacja istniejącego podłoża gruntowego środkiem jonowymiennym z dodatkiem cementu grubości 40 cm, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm, podbudowa bitumiczna grubości 16 cm, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 9 cm, warstwa ścieralna BBTM grubości 3 cm.

Informacja w sprawie transmisji online z publicznego otwarcia ofert w dniach 28.04.2020 oraz 29.04.2020

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że otwarcie ofert dla poniżej podanych postępowań odbędzie się za pomocą transmisji online.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl