Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Nowe wytyczne projektowania dróg dla rowerów

Zdjęcie

W dniu 17 marca 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 434/318/VI/2022 przyjął wytyczne projektowania dróg dla rowerów (WP-DDR v. grudzień 2021) na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Jest to dokument techniczny uwzględniający Rozporządzeni Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które będzie obowiązywało od 22 września 2022 roku.


Jeszcze w tym roku zakończenie przebudowy DW 935 i DW 791

Zdjęcie

Niedawno informowaliśmy o oddaniu do użytku obwodnicy Raciborza. W roku bieżącym zakończą się jeszcze dwie kolejne, duże inwestycje. W połowie roku zakończy się przebudowa DW 935 od kanału Ulga w Raciborzu do Rzuchowa (skrzyżowanie z DW 933). W ramach tego przedsięwzięcia wykonane dostały takie prace jak: ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowa istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony, przebudowa i korekta geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowa oraz budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa zjazdów, przebudowa i budowa zatok autobusowych, instalacja elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu, przebudowa i prace na obiektach mostowych, budowa elementów odwodnienia pasa, zabezpieczenie i przebudowa wszystkich kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, przebudowa sieci uzbrojenia terenu i inne, instalacja ekranów akustycznych, budowa kanałów technologicznych oraz budowa oświetlenia ulicznego.


Obwodnica Raciborza otwarta

Zdjęcie

Dzisiaj otwarto dla ruchu Obwodnicę Raciborza. Nowa droga sprawi, że ruch tranzytowy na kierunku Rybnik – Opole będzie wyprowadzony poza centrum miasta. Obwodnica otrzyma oznaczenie DW 935, a dotychczasowy przebieg drogi wojewódzkiej oznaczonej tym numerem przejdzie pod zarząd miasta. Zrealizowana inwestycja to fragment planowanej całościowej modernizacji DW 935 na odcinku od skrzyżowania z DK 45 w Raciborzu do granicy Rybnika. Obecnie przebudowywany jest także odcinek DW 935 od Raciborza do Rzuchowa (skrzyżowanie z DW 933).

 

W uroczystości otwarcia uczestniczyli: Wojciech Kałuża wicemarszałek zarządu Województwa Śląłskiego, Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Grzegorz Swoboda starosta raciborski, Jarosław Szczęsny, radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.


Przebudowa DW934

Zdjęcie

1 marca br. ZDW w Katowicach ogłosił przetarg na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK44”. Ogłoszenie zostało wcześniej, tj. 24 lutego br. przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Planowany termin otwarcia ofert przewidywany jest 8 kwietnia br.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl