Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Przebudowa DW 946 w Ślemieniu

Zdjęcie

Trwa przebudowa DW 946 w Ślemieniu, na odcinku liczącym 1,1 km. Przebudowa rozpoczęła się latem ubiegłego roku, a zakończyć się ma w listopadzie br.

 

W ramach tego przedsięwzięcia wykonywane są następujące prace

 • rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi,
 • wykonanie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej wraz z drenażem studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi,
 • budowa jednostronnego chodnika z kostki betonowej brukowej,
 • budowa zjazdów do nieruchomości z betonowej kostki brukowej,
 • budowa dwóch zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi wraz z korektą łuków poziomych, w tym także stabilizacja istniejącego podłoża gruntowego środkiem jonowymiennym z dodatkiem cementu grubości 40 cm, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm, podbudowa bitumiczna grubości 16 cm, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 9 cm, warstwa ścieralna BBTM grubości 3 cm.

Informacja w sprawie transmisji online z publicznego otwarcia ofert w dniach 28.04.2020 oraz 29.04.2020

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że otwarcie ofert dla poniżej podanych postępowań odbędzie się za pomocą transmisji online.


Przebudowa DW 941 w Wiśle, zgodnie z planem

Zdjęcie

Utrzymuje się dobre tempo prac przy przebudowie DW 941 w Wiśle. Rozpoczęta wiosną ub. roku inwestycja zakończy się jesienią 2021 roku. To skomplikowane przedsięwzięcie obejmujące całkowitą rozbiórkę starej drogi, prowadzone przy utrzymaniu ruchu pojazdów. Naturalnie, jak zawsze w takim przypadku rozbierane są dotychczasowe i budowane od nowa obiekty inżynierskie, w tym 5 mostów, przepusty i 5 murów oporowych. Nowa będzie także kanalizacja deszczowa i wodociąg. Przebudowie ulegają także sieć gazowa i energetyczna.

 

Łagodna zima pozwoliła na prowadzenie robót budowlanych przy obiektach inżynierskich i infrastrukturze.


Zmiany organizacji ruchu w Raciborzu

Zdjęcie

Od dzisiaj (środa, 15 kwietnia br.) wprowadzona jest w Raciborzu nowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania DW 919 i DW 935. Wiąże się to z rozpoczęciem prac przy przebudowie skrzyżowania tych dróg, gdzie w miejsce skrzyżowania z sygnalizacją świetlną powstanie rondo turbinowe. Zmiana organizacji ruchu przewiduje objazd dla ruchu tranzytowego (mapa w załączeniu).

 

W ramach przebudowy wykonane zostaną takie roboty jak:

 • budowa skrzyżowania typu rondo turbinowe w miejsce istniejącego skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu DW935 z DW919,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od mostu nad Odrą,
 • przebudowa wlotów pozostałych dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką nr 935 tj. ulicy Zamkowej i ulicy Armii Krajowej (DW919), w zakresie niezbędnym do poprawnego dowiązania do stanu istniejącego,
 • budowa lub przebudowa chodników i ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa lub przebudowa zatok przystankowych, z rezerwą miejsca na lokalizację wiat,
 • budowa lub przebudowa elementów systemu odwodnienia powierzchniowego,
 • instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozbiórka elementów dróg i ulic,
 • rekultywacja terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Zakończenie robót ma nastąpić w listopadzie br. Koszt przedsięwzięcia to prawie 11,6 mln zł.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl