Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Podpisano umowę na przebudowę DW 929

Zdjęcie

Do listopada przyszłego roku potrwa przebudowa DW 929. Cała jej konstrukcja na odcinku od granicy miasta Rybnika do skrzyżowania z DW 932 w Świerklanach, o długości 4,076 km, będzie rozebrana i wybudowana od nowa. Nowa jezdnia będzie miała ujednoliconą szerokość, która wyniesie 7 m i zostanie przystosowana do nacisku osi wynoszącego 11,5 t.

 

Kontrakt na wykonanie tego zadania został podpisany między ZDW w Katowicach a firmą Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie we wtorek, 16 czerwca br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w obecności Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Koszt prac budowlanych wyniesie nieco ponad 56,5 mln zł.


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

Do odwołania wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Od dnia 25.05.2020 r. do odwołania – w przypadku osobistego zgłaszania się interesantów w sprawach jw. – liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Powyższe nie dotyczy: dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.


Jak uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu? Poradnik krok po kroku.

Wiele osób pyta o procedurę uzgodnienia budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej administrowanej przez ZDW w Katowicach. Problem jest szczególnie palący, kiedy droga jest przebudowywana i przystosowywana do nowoczesnych standardów. Powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Wtedy nieuzgodnione, „dzikie” zjazdy z drogi wojewódzkiej są przez wykonawcę likwidowane.

 

W trakcie przygotowywania tego rodzaju inwestycji szeroko informujemy lokalne władze miast i gmin, że zjazdy nieuzgodnione nie będą budowane w ramach realizowanej inwestycji. Kiedy przebudowa drogi rozpocznie się, bardzo trudno szybko zebrać dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu.


Informacja w sprawie transmisji on-line z publicznego otwarcia ofert w dniach 26.05.2020, 27.05.2020, 02.06.2020 oraz 03.06.2020

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że publiczne otwarcie ofert dla poniżej podanych postępowań odbędzie się również za pomocą transmisji on-line.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl