Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Przebudowa DW 948 na półmetku

Zdjęcie

Wykonano już połowę robót związanych z przebudową DW 948. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2021 roku, a jej zakończenie planowane jest na 31 października roku przyszłego.

 

Niezbyt mroźna zima pozwoliła na prowadzenie szeregu prac przy budowie murów oporowych i robót stricte drogowych. W ciągu kilku ostatnich tygodni wykonywano m.in. konstrukcje trzech murów gabionowych, roboty brukarskie na dwóch odcinkach oraz roboty ziemne w rejonie ulic Strażackiej i Sportowej oraz ul. Ks. Banasia w Międzybrodziu Bialskim.

 

Wykonywano także drenaż oraz pracy przy demontażu istniejących i budowie ogrodzeń tymczasowych. Budowano i profilowano nowe pobocza.

 

Cały czas wykonawca kontroluje i uzupełnia zniszczone, czy zagubione oznakowanie tymczasowe oraz wykonuje prace bieżącego utrzymania drogi. Choć na odcinku od Kobiernic do Żywca jest ona zamknięta dla ruchu tranzytowego, utrzymywany jest dojazd do posesji usytuowanych przy trasie i miejscowościach przy niej.

 

Prócz rozbierania istniejącej i budowy nowej konstrukcji drogi, trwają prace przy zabezpieczaniu osuwisk. Zlokalizowano ich w rejonie drogi 42, z czego 9 musi być zabezpieczonych podczas przebudowy trasy, tak, by jej konstrukcja była trwała i bezpieczna. W gruncie zagłębione są wielometrowe pale o średnicy 50 i 60 cm, które stabilizują grunt. Według projektu ich łączna długość wyniesie prawie 9,8 km. Wykonawca użyje także 579 m sześc. żelbetonowych oczepów, kotw gruntowych o łącznej długości niemal 5 km i gwoździ gruntowych o łącznej długości prawie 3 km.


Kolejna zmiana organizacji ruchu na DW 934 w Chełmie Śląskim

W poniedziałek, 20 marca br. nastąpi zmiana w organizacji ruchu na przebudowywanej DW 934. Na ulicy Chełmskiej w Chełmie Śląskim, na odcinku od okolic posesji nr 21 do skrzyżowania z ul. Dębową (km 13+050 – 13+400) ruch będzie przełożony ze strony prawej na lewą, która dotychczas była przebudowywana i wyłączona z ruchu.

 

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem.


Jak poprawić bezpieczeństwo na DW 941

Dzisiaj, 10 marca br. w Katowicach odbyło się spotkanie pracowników ZDW w Katowicach z władzami samorządów Ustronia i Wisły. Głównym tematem rozmów były okoliczności i przyczyny zdarzeń drogowych (zderzeń bocznych pojazdów i potrąceń pieszych na przejściu przez jezdnię) w rejonie skrzyżowania DW 941 z ul. Akacjową. Omawiano także zmiany w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu wprowadzone po konsultacjach z policją przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w tzw. „trybie awaryjnym”.

 

Nowa organizacja ruchu wprowadzona na okres trzech miesięcy poddawana będzie systematycznej analizie pod kątem jej wpływu na bezpieczeństwo i warunki ruchu na skrzyżowaniu. Na tej podstawie wysnuwane będą wnioski na temat ewentualnych, dalszych zmian na skrzyżowaniu.

 


Od dziś ograniczenia w ruchu ciężkich pojazdów na DW 938

Zdjęcie

Od dziś na DW 938 zacznie obowiązywać zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 20 t. Pojazdy takie nie będą mogły poruszać się tą drogą na całej jej długości w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 14.00 do 16.00. Zatem już dzisiaj od godz. 14.00 owo ograniczenie będzie obowiązywało.

 

Obecnie instalowane są ostatnie tablice informujące o nowej organizacji ruchu. Jej wprowadzenie jest reakcją na postulaty mieszkańców i władz gmin: Pawłowice i Hażlach oraz miast: Cieszyn i Strumień. Przedstawiciele wszystkich czterech samorządów: Krzysztof Kasztura, zastępca burmistrza Cieszyna, Grzegorz Sikorski, wójt gminy Hażlach, Anna Grygierek, burmistrz Strumienia i Joanna Śmieja, zastępczyni wójta gminy Pawłowice apelowali o ograniczenia dla ciężkich pojazdów, których kierowcy traktowali DW 938 jako alternatywną drogę po wprowadzeniu opłat drogowych na DK 81.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl