Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Przejazd pod torami kolejowymi w Pszczynie gotowy

Zdjęcie

Już wkrótce otwarty zostanie dla ruchu przejazd pod torami kolejowymi w ciągu DW 933 w Pszczynie. Obiekt był gotowy w połowie sierpnia br. Od tego momentu rozpoczęła się procedura odbioru. Przeprowadzono badania laboratoryjne, których wyniki są podstawą do stwierdzenia czy jakość zastosowanych materiałów i wykonanie obiektów spełnia normy jakich wymaga ZDW w Katowicach. Badania jakości wykonanych prac i zastosowanych materiałów wykazały, że spełniają one wymogi jakie zawarto w umowie z wykonawcą.


Prom w Grzegorzowicach nieczynny

Zdjęcie
Nie funkcjonuje przeprawa promowa na Odrze w Grzegorzowicach, w ciągu DW 421. Po obfitych ulewach w ubiegłym tygodniu, poziom wody w Odrze znacznie się podniósł. W tych warunkach prom nie może pływać.

Most w Żywcu przejezdny

Wczoraj wieczorem, ok. 21.00 przywrócono ruch na „starym moście” w Żywcu, w ciągu DW 945. Woda w Sole powoli opada i nie ma już ryzyka, że niesione przez nią pnie drzew uszkodzą konstrukcję mostu.


Zamknięty most na Sole w Żywcu

Mocno wezbrała rzeka Soła. Woda niesie pnie drzew, które uderzając w filary, zagroziły stabilności konstrukcji mostu w ciągu DW 945 (tzw. „stary most”).
W związku z tym zamknięty został ruch pojazdów i pieszych przez most. 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl