Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Certyfikat ISO odnowiony

W tym miesiącu, w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach przeprowadzono audyt recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ZSZJ) zgodnego z normą ISO 9001:2015.

Audyt przebiegł pomyślnie i potwierdzono ważność Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością dla ZDW w Katowicach.


Rondo na skrzyżowaniu DW 935 i DW 919 w Raciborzu otwarte

Zdjęcie

Dziś rano (28 listopada 2020 r.) tuż po godzinie 7.00 otwarto dla ruchu nowe rondo na skrzyżowaniu DW 919 i DW 935 oraz fragment przebudowywanej DW 935 (ul. Bosacka) w Raciborzu.

Budowa ronda rozpoczęła się w kwietniu tego roku. Zakres prac obejmował m.in.:

  • rozbiórkę elementów dróg i ulic,
  • budowę ronda turbinowego w miejsce istniejącego skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu DW 935 z DW 919,
  • przebudowę DW 935 na odcinku od mostu nad Odrą,
  • przebudowę wlotów pozostałych dróg krzyżujących się z DW 935 tj. ulicy Zamkowej i ulicy Armii Krajowej (DW919), w zakresie niezbędnym do poprawnego dowiązania do stanu istniejącego,
  • budowę lub przebudowę chodników i ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych,
  • budowę oświetlenia ulicznego,
  • budowę lub przebudowę zatok przystankowych, z rezerwą miejsca na lokalizację wiat,
  • budowę lub przebudowę elementów systemu odwodnienia powierzchniowego,
  • instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • rekultywację terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej.

Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

W związku ze środkami podejmowanymi obecnie, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zawiadamiam o tymczasowym ograniczeniu, do dnia 27 grudnia 2020 r., dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla interesantów.

Tym samym apeluję, aby kontakty z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

W związku ze środkami podejmowanymi obecnie, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zawiadamiam o tymczasowym ograniczeniu, do dnia 27 grudnia 2020 r., dostępności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dla interesantów.

Tym samym apeluję, aby kontakty z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl