Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zamknięcie DW 948 wstrzymane

Planowane na czwartek, 10 bm. zamknięcie ruchu na DW 948 między skrzyżowaniami z DK 52 a DW 946 zostało wstrzymane. Jak informuje firma Strabag Infrastruktura Południe, lider konsorcjum przebudowującego DW 948 „z uwagi na złożoność i stopień skomplikowania zgłoszonych zmian w organizacji ruchu” w czwartek rozpocznie się komisyjny odbiór oznakowania nowej organizacji ruchu. O nowym terminie jej wprowadzenia, wykonawca poinformuje.


 

Jutro DW 933 w Wodzisławiu Śl. będzie zamknięta

Jutro, 10 czerwca br. od 6.00 na DW 933 w Wodzisławiu Śląskim będzie układana masa bitumiczna. Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z DW 933 z ul. Łużycką (DW 932) do skrzyżowania z ul. Św. Wawrzyńca, czyli na długości 2,5 km. W związku z tym przejazd tym odcinkiem będzie niemożliwy.

Objazd będzie prowadzić ulicami W. Witosa, Bogumińską, Mszańską, Turską, Św. Wawrzyńca. Dojazd do posesji będzie możliwy 2 godziny po zakończeniu układania masy bitumicznej na poszczególnych odcinkach. Wykonawca planuje, że prace będą prowadzone na odcinkach:

  • od skrzyżowania z ul. Łużycką do skrzyżowania z ul. Kopernika od godz. 7.00 do 11.00,
  • od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Czarneckiego od 11.00 do 16.00,
  • od skrzyżowania z ul. Czarneckiego do skrzyżowania z ul. Św. Wawrzyńca od 16.00 do 21.00.

Ruch na całym odcinku od skrzyżowania z il. Łużycką do skrzyżowania z ul. Św. Wawrzyńca przywrócony będzie ok. godz. 23.00. Ważne jest, że podane godziny mogą się zmienić.

Ruchem kierować będą uprawnieni pracownicy wykonawcy. Prosimy kierowców o stosowanie się do ich poleceń i zachowanie ostrożności.

 


Zamknięta będzie DW 948

W czwartek, 10 czerwca br. o godz. 12.00 będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu na DW 948. Na odcinku Kobiernice (skrzyżowanie z DK 52) – Oczków (skrzyżowanie z DW 946) droga będzie zamknięta dla ruchu tranzytowego. Ruch pojazdów odbywać się będzie objazdem: przez DK 52, S 1 (Bielsko Biała-Żywiec), DW 946 (Żywiec – Oczków). Skrzyżowania i punkty węzłowe na trasie objazdu, zostaną oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (p. Załącznik nr 1).


Ogłoszenie dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa)

 

 

Do dnia 25 czerwca 2021 r. wykonywanie zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Do zadań jw. zalicza się w szczególności sprawy z zakresu przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jednocześnie, w związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), aby skutecznie chronić zdrowie interesantów i pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach apelujemy, aby kontakty interesantów z pracownikami Zarządu odbywały się tylko i wyłącznie poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl