Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421

Nazwa zadania: Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej 421

Okres realizacji zadania:     30.01.2024 r. - 30.01.2027 r.

Wartość całkowita zadania:      348 327 405 zł

Wartość dofinansowania:         270 545 556 zł

03 stycznia 2024 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Budowy mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421”. Dnia 30.01.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, tj. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na kwotę 307 023 183,11 zł.

Umowę na świadczenie usługi Konsultanta sprawującego nadzór inwestorski dla przedmiotowej inwestycji zawarto w dniu 12.03.2024 r. z firmą Inko Consulting Sp. z o.o. na kwotę 2 693 700 zł.

 

W dniu 01.12.2023 r. podpisano umowę nr 08/2023 o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mostowego pn. ,,Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421’’.

 

Przedmiotowa inwestycja – Budowy mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 - zlokalizowana jest w województwie śląskim na terenie sołectw: Grzegorzowice, Ciechowice, Łubowice ora Zawada Książęca, tj. gmina Nędza i Rudnik; powiat raciborski.

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie stałej przeprawy mostowej przez rzekę Odrę dla mieszkańców gmin Nędza i Rudnik oraz częściowo dla ruchu tranzytowego.

Zakres robót obejmuje m. in. budowę mostu o długości 633,6m oraz drogi wojewódzkiej nr 421 na odcinku 2,7 km. Droga wybudowana zostanie w standardzie klasy „G” o jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

 

W stanie obecnym droga wojewódzka nr 421 jest drogą obsługującą głównie ruch lokalny i częściowo tranzytowy, z uwagi na przerwanie swojej ciągłości przez rzekę Odrę, gdzie transport uczestników ruchu drogowego realizowany jest poprzez przeprawę promową. Przeprawa promowa z uwagi na zmiany poziomu wody w rzece często jest zamknięta. Na terenie gminy Rudnik i Nędza wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 421 znajduje się liczna zabudowa o charakterze siedliskowej zabudowy rolniczej oraz mieszkalnej, gdzie pełni funkcję drogi zbiorczej, obsługującej drogi niższych kategorii. Głównymi celami planowanej budowy mostu nad rzeką Odra w ciągu DW 421 jest:

·         stworzenie osi komunikacyjnej spajającej poszczególne części województwa śląskiego,

·         poprawa przepustowości, ciągłości i prędkości ruchu tranzytowego co przyczynia się do obniżenia kosztów transportu zarówno pod względem ekonomicznym jak i społeczno – środowiskowym,

·         poprawa bezpieczeństwa użytkowników, w tym eliminacja wysokich kosztów społecznych i ekonomicznych wypadków drogowych,

·         wsparcie rozwoju subregionu,

·         wzrost atrakcyjności obszarów dla potencjalnych inwestorów, co może przełożyć się na wzrost gospodarczy i obniżenie stopy bezrobocia w okolicy.

 

 

Link do strony projektu: https://dw421.pl/

 

2024-05-07

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl