Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Północno-zachodnia obwodnica Raciborza

Okres realizacji zadania:     2023 r. - 2027 r.

Wartość całkowita zadania:      120 000 000 zł

Wartość dofinansowania:         72 000 000 zł

4 lipca 2023 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie studium korytarzowego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej dla inwestycji pn. „Północno - zachodnia obwodnica Raciborza”.
Dnia 26.10.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą studium korytarzowego, tj. firmą Sweco Polska Sp. z o.o. na kwotę 1 063 679,40 zł.

W dniu 28.09.2023 r. podpisano umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pn. ,,Północno – zachodnia obwodnica Raciborza’’.

Przedmiotowa inwestycja - Północno-zachodnia obwodnica Raciborza - zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego i przebiega przez tereny miasta Racibórz i gminy Rudnik.

Projektowana obwodnica będzie miała długość ok. 5 km, co zostanie ostatecznie ustalone po opracowaniu studium korytarzowego.

Droga zaprojektowana zostanie w standardzie klasy „G” o jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Zakłada się budowę:

  • Nowego odcinka drogi klasy G 1/2 o szerokości pasa ruchu 3,5 m, dopuszczalny nacisk osi 115 kN.
  • Skrzyżowań planowanej obwodnicy z istniejącymi drogami publicznymi.

Planowana północno - zachodnia obwodnica Raciborza stanowić będzie nowy ciąg drogi posiadający powiązanie z wybudowaną w 2022 r. wschodnią obwodnicą Raciborza (jako etap 4 i 5 Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna) aż do podłączenia z drogą wojewódzką nr 416. Nowa obwodnica, będzie się zaczynała w rejonie ronda na drodze krajowej nr 45 na północ od miejscowości Rudnik, następnie będzie omijać od północy miejscowość Rudnik i dalej jej ślad będzie miał przebieg północ – południe aż do włączenia w istniejącą drogę wojewódzką nr 416.

Głównymi celami planowanej budowy obwodnicy, jako docelowego śladu drogi jest:

  • Stworzenie osi komunikacyjnej spajającej poszczególne części regionu i usprawnienie ruchu tranzytowego na trasie granica województwa opolskiego  - Racibórz.
  • Poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego, co przyczynia się do obniżenia kosztów transportu zarówno pod względem ekonomicznym jak i społeczno – środowiskowym.
  • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar silnie zagospodarowany, co podniesie jakość życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji hałasu komunikacyjnego, drgań oraz emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
  • Poprawa bezpieczeństwa użytkowników, w tym eliminacja wysokich kosztów społecznych i ekonomicznych wypadków drogowych.
  • Wsparcie rozwoju subregionu.
  • Wzrost atrakcyjności obszarów dla potencjalnych inwestorów, co może przełożyć się na wzrost gospodarczy i obniżenie stopy bezrobocia w okolicy.

 

 

2024-01-26

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl