Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Rządowy Fundusz Polski Ład - Budowa wiaduktu DW 906

 

 

zestaw logotypów: flaga polski godło polski logo polski ład

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu:

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:

Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Druga

Nazwa zadania:

,,Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729
w miejscowości Lubliniec o nr ew. 133”

Wartość dofinansowania: 30 000 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 41 885 308,39 zł brutto

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiórkę istniejącej 10-przęsłowej estakady o długości 174,1m oraz budowę w istniejącym śladzie nowego wiaduktu drogowego nad torami PKP o długości 147,5m ze stalowym przęsłem łukowym o rozpiętości 76,20m, do którego z każdej strony zostaną doprowadzone po dwa przęsła żelbetowe na belkach prefabrykowanych. Część drogowa inwestycji obejmuje korektę dojazdów do obiektu, odcinkową przebudowę ulicy Plebiscytowej i sąsiadującego chodnika, wykonanie odwodnienia obiektu oraz jego oświetlenia, a także przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz elektroenergetyczna). Na czas przebudowy wiaduktu i wyłączenia go z użytkowania, zostaną wyznaczone objazdy dla pojazdów samochodowych a dla pieszych zostanie wprowadzona tymczasowa komunikacja zastępcza.


Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Sp. z o.o. z Będzina,  Nadzór inwestorski sprawować będzie Wydziału Mostów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Umowny termin zakończenia robót budowlanych - 22 luty 2025 r.

 

2023-02-13

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl