Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

VIII Śląskie Forum Drogownictwa - Informacje

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach razem z Polskim Kongresem Drogowym zorganizowali kolejną międzynarodową konferencję VIII Śląskie Forum Drogownictwa. Obrady będą się odbywały w Wiśle w hotelu Stok w dniach 27-28 kwietnia 2022 roku.

Śląskie Forum Drogownictwa zapoczątkowane i organizowane przez tut. Zarząd posiada ugruntowana już pozycję wśród konferencji technicznych i gromadzi corocznie wielu specjalistów branży drogowej z Polski i Europy. Tegoroczna tematyka Forum będzie dotyczyć właściwości powierzchni nawierzchni drogowych, nowoczesnych konstrukcji nawierzchni drogowych, sposobów tworzenia dokumentów technicznych w Polsce i Niemczech, zarządzania infrastrukturą mostową i innowacyjnych rozwiązań nawierzchni drogowych. Zaprezentowane zostaną też wybrane projekty badawcze w Niemczech i w Polsce.

Zachęcamy do udziału w konferencji

Pracownikom administracji samorządowej przysługuje zniżka 100 zł (kod rabatowy ADMINISTRACJA)

Załącznik rejestracja Polski Kongres Drogowy

2022-04-08

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl