Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Program Rządowy Mosty dla Regionów

 

Projekt dofinansowany ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach

Programu Rządowego Mosty dla Regionów

Nazwa zadania: „Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 - dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej  z budżetu państwa: 1.712.158,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.140.200,00 zł

Dokumentacja projektowa oraz nadzór autorski nad zadaniem związanym z budową nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 421 na terenie gmin Rudniki i Nędza.

Planowana inwestycja polega na budowie przeprawy mostowej nad rzeką Odra w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 421 na odcinku Rudniki – Nędza w powiecie raciborskim (w miejsce istniejącej przeprawy promowej na rzece Odra w miejscowości Grzegorzowice w powiecie raciborskim). W ramach projektu zakłada się budowę: obiektu nad rzeką Odrą o szacunkowej długości 650 m, nowej drogi klasy technicznej G o długości ok. 2,8 km, dwóch skrzyżowań w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego, chodników, ciągów pieszo – rowerowych oraz odwodnienia.

Zadaniem inwestycji jest zastąpienie istniejącej w pobliżu przeprawy, której ma nieporównywalnie mniejszą przepustowość od mostu. W związku z tym, że zakres obejmuje wprowadzenie nowego, atrakcyjnego połączenia przez Odrę, zakres obszaru oddziaływania obejmuje szerszy obszar terenu, na którym mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje będą mogły skorzystać z nowych możliwości co przyczyni do zwiększenia potencjału gospodarczego regionu.

 

2021-05-24

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl