Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

V Śląskie Forum Drogownictwa – największa konferencja techniczna w kraju

Ponad 190 osób uczestniczyło w V  Śląskim Forum Drogownictwa, które odbyło się 26 i 27 bm. w Piekarach Śląskich. Uczestniczyli w forum naukowcy z pięciu wyższych uczelni, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z Warszawy (IBDM) i niemieckiego Federalnego Urzędu Drogownictwa (BASt). Z całej Polski przybyli przedstawiciele zarządców dróg, w tym dyrektorzy kilku oddziałów GDDKiA i jej dyrektor g

Wygłoszono 20 referatów, z czego połowa prezentowana była przez gości z zagranicy. M.in. prof. Ulf Zander z niemieckiego Federalnego Urzędu Drogownictwa (BASt) mówił o budownictwie drogowym w referacie „Stan obecny i wyzwania na przyszłość w budownictwie drogowym w Niemczech”. Z kolei Roland Dagelmann z Bawarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które zarządza infrastrukturą drogową w tym kraju związkowym przedstawił „Aktualne zagadnienia dotyczące zarządzania drogami w Niemczech”.Prof. Marian Tracz z Politechniki Krakowskiej omówił projekt badawczy realizowany przez Politechnikę Krakowską, Lubelską, Wrocławską i Warszawską oraz IBDM a poświęcony ochronie przed hałasem w kontekście rozwoju innowacji drogowych.O doświadczeniach wynikających z budowy i utrzymania nawierzchni betonowych mówił prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej.Co roku podczas Forum wręczana jest nagroda dla jednostki współpracującej z ZDW w Katowicach w bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich. W tym roku otrzymała ją Monika Mużelak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.Polski Kongres Drogowy, współorganizator śląskiego forum reaktywował niedawno przedwojenną tradycję przyznawania nagrody „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”. W tym roku otrzymał ją prof. Marian Tracz. Wręczali ją Zbigniew Kotlarek, prezes PKD oraz Zbigniew Tabor, wiceprezes PKD i dyrektor ZDW w Katowicach.Uczestnicy V Śląskiego Forum Drogownictwa zgodnie potwierdzali, iż poziom tegorocznych prezentacji i referatów, zarówno tych przedstawianych przez świat nauki, jak i inżynierów-praktyków reprezentujących firmy związane z drogownictwem, był bardzo wysoki. Międzynarodowy charakter tegorocznej edycji nie tylko podnosi rangę konferencji, ale dał szansę szerszego spojrzenia na problematykę budowy i utrzymania infrastruktury drogowej.

2017-08-02

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl