Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza

 

 

Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09G0/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza”

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1  Drogi Wojewódzkie.

Zakres projektu obejmuje budowe nowego odcinka drogi o długości 7,83 km, który stanowić będzie nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 935 od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Piaskowej w Raciborzu. Zaprojektowano drogę jednojezdniową, na odcinkach szczególnie obciążonych ruchem poszerzoną do dwóch jezdni. W ramach inwestycji planowana jest realizacja następujących zadań: budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 935, budowa punktów węzłowych, obiektów inżynierskich, budowa sieci, w tym: budowa odwodnienia drogi, przebudowa sieci wodociągowych, przebudowa sieci gazowych, sanitarnych, przebudowa sieci elektroenergetycznych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci teletechnicznych. Rzeczową realizację projektu zaplanowano na lata 2018-2020.

Okres realizacji: styczeń 2018- kwiecień 2022

Całkowity koszt inwestycji: 173 404 728,51 zł

Koszty kwalifikowane: 171 764 705,90 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 146 000 000,00 zł

 

2018-02-27

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl