Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942

 

 

Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09F0/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942”

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1  Drogi Wojewódzkie.

Zakres projektu obejmuje budowę obwodnicy Buczkowic o długości ~2,78 km od skrzyżowania z ul. Bielską (DW942) do pośredniego połączenia z drogą ekspresową S69 przez ul. Żywiecką, będącą drogą wojewódzką, co umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary gęstej zabudowy centrum miasta.

Projekt obejmuje w szczególności budowę obwodnicy, budowę drogi ul. Leszczynowej, Żywieckiej i Bielskiej, budowę skrzyżowań, wykonanie obustronnych dodatkowych jezdni, budowę odwodnienia, realizację systemu meteorologicznego, budowę oświetlenia. Inwestycja koncentruje się na zapewnieniu poprawy dostępności do głównych szlaków drogowych regionu oraz zapewnia lepszą komunikację.

Przewidywany termin realizacji: lipiec 2018 -grudzień 2019

Całkowity koszt inwestycji: 63 387 169,55 zł

Koszty kwalifikowane: 63 387 169,55 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 49 999 799,34 zł

 

2018-01-22

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl