Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków

 

 

Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-01H2/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „.” Przebudowa  DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 81, etap I budowa obwodnicy m. Myszków .

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1  Drogi Wojewódzkie.

Projekt obejmował budowę obwodnicy poza zwartą zabudową miasta o długości 8402,52 m. Przedmiotowa inwestycja stanowi nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 791, dzięki której droga wojewódzka nr 791 omija ścisłe centrum Myszkowa.

 

Okres realizacji :styczeń 2014- listopad 2018

Całkowity koszt inwestycji : 101 352 602,05 ZŁ

Koszty kwalifikowane: 100 231 961,35 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 85 187 143,95 ZŁ

 

2017-03-01

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl