Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej.

Projekt obejmował budowę nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy DW 933 a DK 81 i DW 938 omijając centrum Pawłowic. Inwestycja ma na celu wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum Pawłowic oraz poprawę parametrów technicznych, warunków ruchu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Okres realizacji: wrzesień 2014 - grudzień 2016

Całkowity koszt inwestycji: 91 828 750,02 zł

Koszty kwalifikowane: 55 652 074,49 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 47 298 698,11 zł

 

2017-02-01

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl