Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki

 

Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-01HE/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki” Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1  Drogi Wojewódzkie.

 

Projektowana inwestycja została zlokalizowana na terenie miasta i gminy Woźniki w województwie śląskim, powiecie lublinieckim. Celem inwestycji było wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta Woźniki, zmniejszenie ruchu kołowego na jego obszarze a także poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego uspokojenie na terenie miasta. Nowoprojektowana droga stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 789 i  posiada połączenie z projektowaną autostradą A1 - węzłem Woźniki. Zakres inwestycji obejmował również budowę przepustów drogowych w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i urządzeń ochrony środowiska a także budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

Okres realizacji : wrzesień 2017- grudzień 2018

Całkowity koszt inwestycji : 41 541 876,94 zł

Koszty kwalifikowane: 38 040 034,82 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 32 330 225,59 ZŁ

 

 

2017-01-13

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl