Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od DK S-1 węzeł Lotnisko do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice.

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 913 na odcinku od DK S-1 Węzeł Lotnisko do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącej drogi DW913 poprzez wykonanie drugiej jezdni o dwóch pasach ruchu oddzielonej od istniejącej jezdni pasem dzielącym (droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku). Budowa dodatkowej jezdni na przedmiotowym odcinku DW913 wpłynie na poprawę warunków ruchowych na drodze oraz poprawiła bezpieczeństwo użytkowników. Ponadto, w ramach inwestycji została wykonana przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w km 0+760. Przebudowa skrzyżowania ma na celu zapewnienie odpowiedniej przepustowości.

 

Okres realizacji: lipiec 2014- grudzień 2016

Całkowity koszt inwestycji: 9 857 619,39 zł

Koszty kwalifikowane: 9 615 638,91 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 8 172 331,51 zł

 

 

2016-07-22

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl