Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Budowa obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej

Zdjęcie

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.07.01.01-00-037/12-00 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu własnego pn. „Budowa obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej” realizowanego w ramach Priorytetu VII – Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ś

 

Projekt obejmuje budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 945 wraz z budową nowego obiektu nad rzeka Sołą w ciągu ulicy Dworcowej. Konstrukcja nowoprojektowanego obiektu oraz projektowana niweleta nowego „śladu” DW945 zapewnia bezkolizyjne skrzyżowanie DW945 z ulicą Dworcową w postaci przejazdu drogowego.

 

Nowoprojektowany przebieg DW945 będzie częściowo wpisywał się w istniejący układ drogowy, który ulegnie modernizacji. Natomiast na odcinku od ulicy Dworcowej do włączenia w ulicę Handlową projektuje się nową drogę jednoprzestrzenną.

 

Ponadto modernizacji ulegną odcinki dojazdowe ulic Kościuszki i Dworcowej do nowoprojektowanego obiektu. Łącznie układ drogowy w ciągu obiektu mostowego zostanie zmodernizowany na długości 220 metrów. Przebudowie ulegnie również most nad rzeką Sołą.

 

Obwodnica znajdować się będzie w centrum miasta w rejonie ulic: Jana Pawła II, Dworcowej i Handlowej. Początek opracowania projektu technicznego drogowego usytuowano na skrzyżowaniu ulic: Handlowej i Witosa, na wylocie ulicy Handlowej, która ulegnie modernizacji na długości ok. 210 metrów, od w/w skrzyżowania do rejonu posesji nr 20.

 

Koniec opracowania projektu technicznego drogowego usytuowano wpisując się
w istniejącą geometrię Alei Jana Pawła II, w rejonie wjazdu do Centrum Handlowego.

 

Zakres projektu obejmuje:

 • przebudowę jezdni Alei Jana Pawła II na odcinku od wjazdu od C.H. Tesco do ulicy Dworcowej (nowy przebieg DW 945),
 • budowę nowej jezdni wzdłuż rzeki Soły od ulicy Dworcowej do skrzyżowania z ulicą Handlową wraz z bezkolizyjnym przejazdem drogowym na przecięciu nowoprojektowanej jezdni z ulicą Dworcową (nowy przebieg DW 945),
 • przebudowę istniejącej jezdni ulicy Handlowej od posesji nr 20 do skrzyżowania z ulicą Witosa,
 • przebudowę jezdni ulicy Dworcowej na dojazdach do nowoprojektowanego obiektu mostowego od skrzyżowania z ulicą Wesołą oraz od ronda Grunwaldzkiego,
 • budowę jezdni i chodników na nowoprojektowanym obiekcie mostowym przez rzekę Sołę (w ciągu ulicy Dworcowej),
 • budowę nowych ciągów pieszo-rowerowych i przebudowę istniejących chodników,
 • budowę dróg serwisowych równoległych do nowoprojektowanego przebiegu DW 945,
 • budowę skrzyżowania typu „rondo” na włączeniu nowoprojektowanej jezdni
  do istniejącego układu drogowego – ulicy Handlowej,
 • budowę kanalizacji deszczowej (wg dokumentacji branży wod.-kan.) dla odwodnienia nowoprojektowanego układu drogowego,
 • budowę murów oporowych (wg dokumentacji branży konstrukcyjnej),
 • budowę schodów terenowych (wg dokumentacji branży konstrukcyjnej),
 • stosowne zabezpieczenia lub przekładki uzbrojenia istniejącego.

 

W ramach inwestycji powstanie:

 • 0,422 km nowej drogi stanowiącego nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 945,
 • 0,235 km przebudowanej drogi,
 • przebudowany most na długości 0,130 km,
 • ciągi pieszo-rowerowe – 0,340 km,
 • wybudowanych nowych chodników na długości 1,370 km,
 • ekrany akustyczne (0,255 km) i inne.

Całkowity koszt inwestycji : 37 600 768,78 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 17 158 145,19 PLN

Logotypy RPO WSL, WSL, UE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl