Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Zakres rzeczowy projektu

Zdjęcie
 • przebudowa konstrukcji drogi wraz z odwodnieniem,
 • przebudowa skrzyżowań
 • korekta przebiegu geometrycznego jezdni z poszerzeniem jezdni i korektą geometrii skrzyżowań,
 • ułożenie krawężnika ograniczającego jezdnię,
 • wykonanie nowych i przebudowa istniejących chodników,
 • budowa azyli dla pieszych,
 • wykonanie nowych oraz przebudowa istniejących zatok autobusowych,
 • odtworzenie poboczy gruntowych,
 • przebudowa oraz remont przepustów pod korona drogi,
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
 • wykonanie docelowego oznakowania drogowego pionowego i poziomego.

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl