Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Projekt Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec

Logotypy RPO WSL, WSL, UE
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr UDA-RPSL.07.01.01-00-034/12-00 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu własnego pn. „Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec” realizowanego w ramach Priorytetu VII – Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Etap I od km 45+190 do km 51+350
Wykonawca:                     EUROVIA POLSKA S.A.
Konsultant:                       INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.

Etap II od km 51+350 do km 53+816
Wykonawca:                    PRDiM S.A.
Konsultant:                      GRONTMIJ Polska Sp. z o.o.

Etap III od km 53+816 do km 56+741
Wykonawca:                    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o.
Konsultant:                      GRONTMIJ Polska Sp. z o.o.

 

Okres realizacji: grudzień 2010 - maj 2013

Całkowity koszt inwestycji : 47 492 612,40 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 34 359 986,51 PLN


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl