Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przedmiot projektu

Zdjęcie

Projekt obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej  nr 935 na odcinku 11, 551 km, od km 45+190 do km 56+741 w gminie Suszec. W ramach projektu zrealizowano przebudowę ciągów pieszych przyjezdniowych o szerokości 2,0 m i łącznej długości 9,66 km.

Przebudowywana droga pozostała drogą jednojezdniową, dwupasmową i dwukierunkową. Zmianie uległa geometria większości skrzyżowań – generalna przebudową objęto 10 skrzyżowań.
W ramach zadania  dobudowano pasy do skrętu w lewo, w prawo, pas włączenia oraz utworzono powierzchnię akumulacji.
Dostosowano parametry techniczne drogi oraz skrzyżowań do warunków normatywnych, wprowadzono wymagane poszerzenie na łukach poziomych, przebudowano geometrię 16 zatok autobusowych. Geometria drogi została dostosowana do obowiązujących przepisów, niweletę drogi podniesiono o 12-25 cm. Ze względu na wzmocnienie konstrukcji przy pomocy nakładek  asfaltowych, do nowej niwelety dostosowano pozostałe elementy drogi (w tym zjazdy, chodniki oraz zatoki autobusowe)


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl