Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki - Myszków

 

Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-01H3/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 na odcinku Żarki – Myszków”

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1  Drogi Wojewódzkie.

 

Projekt obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki-Myszków, dzięki której nastąpiła poprawa stanu technicznego oraz funkcjonalności infrastruktury drogowej na terenie województwa śląskiego. Dostosowanie parametrów technicznych do potrzeb użytkowników zwiększyło przejezdność a przede wszystkim poprawiło bezpieczeństwo użytkowania. Realizacja przedsięwzięcia znacznie poprawiła funkcjonalność drogi wojewódzkiej, a dodatkowe elementy infrastruktury drogowej w postaci zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych poprawiły stan bezpieczeństwa oraz komfort korzystania przez użytkowników. Rozwiązania zawarte
w projekcie usprawniają system komunikacji, poprawiają jakość techniczną drogi i tym samym mają znaczący wpływ na poprawę przejezdności i funkcjonalności infrastruktury drogowej
w województwie śląskim.

 

Okres realizacji: marzec 2015- listopad 2018

Całkowity koszt inwestycji: 36 617 621,02 zł

Koszty kwalifikowane: 35 703 488,98 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 30 344 395,28 zł

 

 

2016-09-12

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl