Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od km 22+661 do km 29+718 w miejscowości Wręczyca Wielka

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
NUMER KONKURSU: 07.01.01-142/15

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi wojewódzkiej nr 492 od skrzyżowania z drogą krajową nr 43 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 494. Głównym celem przedsięwzięcia, podjętego i zrealizowanego w ramach niniejszego przedsięwzięcia było udrożnienie sieci drogowej Województwa Śląskiego, poprzez połaczenie dwóch kluczowych szlaków drogowych - drogi krajowej nr 43  Częstochowa Wieluń z drogą krajową nr 46 Częstochowa – Opole – Nysa Kłodzko a przez nią z autostradą A4 atrakcyjnym, odpowiadającym współczesnym standardom w zakresie budownictwa komunikacyjnego ciągiem drogowym.

Inwestycja obejmowała:

 • Przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku 7.057 m,
 • Przebudowę 15 szt. skrzyżowań z drogami gminnymi i drogą powiatową,
  w tym likwidację jednego spośród nich oraz przebudowa 3 szt. skrzyżowań na zjazdy publiczne,
 • Budowę 7 szt. zatok autobusowych,
 • Budowę 1 szt. zatoki do kontroli pojazdów,
 • Budowę i przebudowę ciągów pieszych, biegnących wzdłuż przebudowywanej drogi wojewódzkiej,
 • Budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • Budowę elementów uspokojenia ruchu – wysp segregujących kierunki ruchu oraz wysp azylowych w obrębie przejść dla pieszych,
 • Przebudowę 3 szt. obiektów mostowych, przeprowadzających ruch kołowy oraz pieszy nad przeszkodami terenowymi – ciekami wodnymi,
 • Przebudowę 3 szt. przepustów, znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej, w tym rozbiórkę 2 z nich.

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr WND-RPSL.07.01.01-00-006/15-02 w sprawie dofinansowania projektu własnego pn.: ,, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od km 22+661 do km 29+718 w miejscowości Wręczyca Wielka’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Okres realizacji: 2011-2015

Całkowity koszt inwestycji: 36 497 176,30 zł


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl