Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
NUMER KONKURSU: 07.01.01-142/15

Celem bezpośrednim przedmiotowej inwestycji było udrożnienie kluczowej sieci drogowej Województwa oraz poprawę funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowej sieci drogowej Województwa Śląskiego. Projekt obejmował  przebudowę znajdującego się
w Kaletach skrzyżowania dróg: wojewódzkiej nr 789 (ul. Koszęcińska oraz ul. 3-go Maja)
z drogą powiatową nr 3250 oraz z drogą gminną. Pozwoliło to znacząco podwyższyć bezpieczeństwo ruchu drogowego odbywającego się w obrębie wskazanego skrzyżowania,
w poblizu centrum Kalet, zmniejszyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń takich jak wypadki i kolizje drogowe, przede wszystkim z udziałem osób pieszych, czy rowerzystów oraz poprawić komfort zamieszkiwania w powiecie tarnogórskim - bezpośrednim otoczeniu przebudowanego skrzyżowania.

Projekt obejmował:

  • Rozbiórkę nawierzchni dróg: wojewódzkiej nr 789, powiatowej i krzyżującej się z nimi drogi gminnej oraz sieci uzbrojenia pozdziemnego w obrębie miejsca realizacji projektu (obręb skrzyżowania wymienionych dróg),
  • Przeprowadzenie prac z zakresu korytowania, pod nawierzchnię tarczy nowego skrzyżowania,
  • Przeprowadzenie prac ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów pod przebudowywane i budowane odcinki sieci uzbrojenia podziemnego,
  • Przeprowadzenie robót drogowych, związanych ze zmianą geometrii skrzyżowania, wykonaniem nawierzchni chodników oraz nawierzchni dróg,
  • Wykonanie efektywnego systemu odwodnienia przebudowanej infrastruktury,
  • Przebudowę kolidujących z zakresem projektu podziemnych sieci uzbrojenia terenu,
  • Wykonanie wyspy,
  • Nową organizację ruchu w obrębie skrzyżowania.

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr WND-RPSL.07.01.01-00-008/15-02 w sprawie dofinansowania projektu własnego pn.: , Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia’’ realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Okres realizacji: 2009-2015

Całkowity koszt inwestycji: 2 199 617,09 zł


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl