Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w km 38+998 w miejscowości Wisła

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
NUMER KONKURSU: 07.01.01-142/15

Celem bezpośrednim przedmiotowej inwestycji była poprawa funkcjonalności
i parametrów technicznych układu sieci drogowej Województwa Śląskiego.

Jako cel pośredni przedsięwzięcia wskazać należy przebudowę mostu, znajdującego się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Wiśle, przeprowadzającego ruch drogowy ponad naturalną przeszkodą – rzeką Wisłą. Pozwoliło to znacząco podwyższyć bezpieczeństwo ruchu drogowego, koncentrującego się na wskazanym obszarze, a także poprawić dostępność popularnych atrakcji turystycznych, zloklaizowanych w południowej części powiatu cieszyńskiego.

Projekt obejmował:

 • Budowę mostu objazdowego,
 • Rozbiórkę wyposażenia mostu (balustrady, krawężniki),
 • Rozbiórkę nawierzchni i izolacji na jezdni oraz na chodnikach,
 • Rozbiórkę nawierzchni oraz podbudowy jezdni i chodników na dojazdach,
 • Rozbiórkę ustroju nośnego obiektu mostowego,
 • Rozbiórkę podpór – pośrednich i masywnych,
 • Budowę nowego obiektu mostowego,
 • Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 942 w obrębie dojazdów – wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, wraz z korektą sytuacyjno – wysokościową,
 • Odtworzenie zjazdów do posesji,
 • Budowę kanalizacji deszczowej,
 • Umocnienie skarp koryta rzeki,
 • Rekultywację terenu.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięto cel, polegający na bezkolizyjnym
i sprawnym przeprowadzeniu drogi wojewódzkiej nr 942 ponad rzeką Wisłą. Gwarantuje
to ruchowi samochodowemu, odbywającemu się po drodze wojewódzkiej nr 942 przekroczenie przeszkody, jaką jest rzeka bez jego zatrzymywania, czy spowalniania,
z zagwarantowaniem użytkownikom pełnego bezpieczeństwa eksploatacji obiektu, poprzez spełnienie ogółu wymagań, określonych w warunkach technicznych.

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr WND-RPSL.07.01.01-00-003/15-02
w sprawie dofinansowania projektu własnego pn.: ,,Przebudowa mostu nad rzeką Wisła
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w km 38+998 w miejscowości Wisła’’ realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Okres realizacji: 2011-2015

Całkowity koszt inwestycji: 4 313 159,56 zł


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl