Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z drogą powiatową S2627 w miejscowości Pruchna

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
NUMER KONKURSU: 07.01.01-142/15

Przedmiotem inwestycji była przebudowa skrzyżowania zlokalizowanego na drodze wojewódzkiej nr 938 krzyżującej się z drogą powiatową nr S2627 w miejscowości Pruchna na skrzyżowanie typu rondo. Inwestycja obejmowała m.in.:

Zakres prac, wykonanych w ramach rzeczowej realizacji przedsięwzięcia obejmował:

 • Przeprowadzenie prac geodezyjnych,
 • Wykonanie robót rozbiórkowych,
 • Zdjęcie humusu,
 • Przeprowadzenie robót ziemnych,
 • Rozbiórkę fragmentów istniejącej w stanie zastanym nawierzchni,
 • Wymianę warstwy podłoża gruntowego,
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego,
 • Ułożenie krawężników kamiennych,
 • Ułożenie pozostałych krawężników pozostałych i betonowych,
 • Wykonanie podbudowy,
 • Frezowanie wybranych fragmentów istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • Przeprowadzenie prac brukarskich – rondo,
 • Przeprowadzenie prac brukarskich – zjazdy i chodniki,
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznych,
 • Urządzenie zieleni,
 • Instalację elementów oznakowania.

Wybudowane w ramach przedmiotowego projektu rondo posiada średnicę zewnętrzną 30 m, przy średnicy wyspy środkowej 14,5 m. Jego pierścień wykonany jest z kostki kamiennej wielkowymiarowej i posiada szerokość 2,5 m.

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr WND-RPSL.07.01.01-00-005/15-02
w sprawie dofinansowania projektu własnego pn.: ,,Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z drogą  powiatową S2627 w miejscowości Pruchna’’ realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Okres realizacji: 2009-2015

Całkowity koszt inwestycji: 2 670 554,06 zł


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl