Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 i drogi wojewódzkiej nr 935 na małe rondo wraz z przebudową wlotu ul. Szymanowskiego do ul. Żorskiej w miejscowości Pszczyna

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
NUMER KONKURSU: 07.01.01-142/15

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego była przebudowa znajdującego się w Pszczynie skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich – nr 933 i 935 (ulice Żorska i Wodzisławska) na małe rondo, wraz z przebudową wlotu ul. Szymanowskiego do ul. Żorskiej, polegającą na dodaniu pasa ruchu dla relacji prawoskrętnej. Integralną częścią projektu jest także przebudowa znajdujących się w terenie zrealizowanych robót kabli energetycznych i oświetlenia, zabezpieczenie kabli teletechnicznych oraz przebudowa kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowy projekt inwestycyjny obejmował:

 • Przeprowadzenie prac geodezyjnych,
 • Wykonanie robót rozbiórkowych,
 • Zdjęcie humusu,
 • Przeprowadzenie robót ziemnych,
 • Rozbiórkę fragmentów istniejącej w stanie zastanym nawierzchni,
 • Wymianę warstwy podłoża gruntowego,
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego,
 • Roboty instalacyjne,
 • Ułożenie krawężników kamiennych,
 • Ułożenie pozostałych krawężników pozostałych i betonowych,
 • Wykonanie podbudowy,
 • Wykonanie oświetlenia,
 • Frezowanie wybranych fragmentów istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • Przeprowadzenie prac brukarskich – rondo,
 • Przeprowadzenie prac brukarskich – zjazdy i chodniki,
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznych,
 • Urządzenie zieleni,
 • Instalacja elementów oznakowania.

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr WND-RPSL.07.01.01-00-004/15-02
w sprawie dofinansowania projektu własnego pn.: ,,Przebudowa  skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 i drogi wojewódzkiej nr 935 na małe rondo wraz z przebudową wlotu ul. Szymanowskiego do ul. Żorskiej w miejscowości Pszczyna’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Okres realizacji: 2009-2015

Całkowity koszt inwestycji: 3 308 802,70 zł


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl