Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

ZDW

Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 w km 12+599 w miejscowości Chruszczobród – w tym rozbiórka obiektu istniejącego

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
NUMER KONKURSU: 07.01.01-142/15

Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796. Inwestycja obejmowała rozbiórkę starego obiektu mostowego, budowę nowego obiektu wyposażonego w ogół niezbędnych instalacji.

Celem bezpośrednim przedmiotowej inwestycji była poprawa funkcjonalności
i parametrów technicznych układu sieci drogowej Województwa Śląskiego.

Projektu obejmował:

  1. Rozbiórkę starego, nie spełniającego wymagań obiektu mostowego,
  2. Budowę nowego obiektu, wykonanego według współczesnego projektu, wyposażonego w ogół niezbędnych instalacji, m.in. dylatacyjnych
    i odwadniających,
  3. Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 796 w obrębie dojazdów do nowego obiektu mostowego, jak i na jego powierzchni, wraz z ciagiem pieszym,
  4. Prawidłową organizację ruchu w obrębie przebudowanej infrastruktury.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięto cel, polegający na bezkolizyjnym
i sprawnym przeprowadzeniu drogi wojewódzkiej nr 796 ponad dwoma dwutorowymi liniami kolejowymi w miejscowości Chruszczobród. Gwarantuje to ruchowi samochodowemu, odbywającemu się po drodze wojewódzkiej nr 796 przekroczenie przeszkody, jaką jest torowisko kolejowe bez jego zatrzymywania, czy spowalniania, z zagwarantowaniem użytkownikom pełnego bezpieczeństwa eksploatacji obiektu, poprzez spełnienie ogółu wymagań, określonych w warunkach technicznych.

Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr WND-RPSL.07.01.01-00-002/15-02
w sprawie dofinansowania projektu własnego pn.: ,,Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 w km 12+599 w miejscowości Chruszczobród – w tym rozbiórka obiektu istniejącego’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Okres realizacji: 2012-2015

Całkowity koszt inwestycji: 6 475 031, 44 zł


 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl