Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Standardy ZDW

Standardy ZDW

Zdzisław Sznuk: Podręcznik do budowy dróg bitych, gruntowych i ulic miejskich.
Księgarnia F.Hoesicka, Warszawa 1918.

  1. Powierzchnia drogi musi znieść ciężar wozów ładowanych, przenieść go na podłoże tak, aby ścisłość nawierzchni nie była naruszoną.
  2. Nawierzchnia powinna być mało wrażliwa na zmiany atmosferyczne, musi być nieprzepuszczalna, aby podłoże nie rozmiękło i droga zawsze była do jazdy możliwa.
  3. Materiał użyty na nawierzchnię musi być o tyle twardy, aby zużycie jego możliwie wolno postępowało, naprawy były jak najrzadsze i aby droga nie traciła nadanego jej profilu.

 

WT - Wytyczne Techniczne 
WP - Wytyczne Projektowe


Załącznik [4kB]
Załącznik Wykaz obowiązujących Wytycznych [117kB]
Załącznik WTW BT MMA [829kB]
Załącznik WTW SMA11S [815kB]
Załącznik WTW SMA8S [774kB]
Załącznik WTW SMA5DSH [726kB]
Załącznik WTW AC11S [726kB]
Załącznik WTW SMA16W [756kB]
Załącznik WTW AC16W [752kB]
Załącznik WTW AC22P [730kB]
Załącznik WTW ZM [689kB]
Załącznik WTW PKSM [778kB]
Załącznik WTW BBTM8S [769kB]
Załącznik WTW ASFALTY [468kB]
Załącznik WTW KRUSZYWA [1278kB]
Załącznik WT ZPKW [377kB]
Załącznik WT OP [193kB]
Załącznik WP BO [5677kB]
Załącznik WP ZRiD [236kB]
Załącznik WP PnB [248kB]
Załącznik 1A–WP knd [102kB]
Załącznik 1B–WP knch [78kB]
Załącznik 1D-WP za [34kB]
Załącznik E-WP cg [81kB]
Załącznik 1F-WP zk [95kB]

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl