Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Ponowny atak zimy

Jak podaje portal interia.pl jutro można spodziewać się bardzo złych warunków pogodowych dla kierowców. W nocy spodziewane są przymrozki. Może padać śnieg i śnieg z deszczem. Będzie także mocno wiało. Jest to związane z cyklonem Markus, który nadciągnął do nas z zachodu.

 

Ekipy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Katowicach są w pogotowiu. Trzeba jednak przypomnieć, że lokalnie, do momentu interwencji piaskarek, lokalnie jezdnia może być śliska. Szczególnie dotyczy do terenów górskich.

 

Prosimy o zachowanie ostrożności.

 


 

ŁĄCZNOŚĆ TELEFONICZNA ZOSTAŁA PRZYWRÓCONA


Przebudowa DW 948 na półmetku

Zdjęcie

Wykonano już połowę robót związanych z przebudową DW 948. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2021 roku, a jej zakończenie planowane jest na 31 października roku przyszłego.

 

Niezbyt mroźna zima pozwoliła na prowadzenie szeregu prac przy budowie murów oporowych i robót stricte drogowych. W ciągu kilku ostatnich tygodni wykonywano m.in. konstrukcje trzech murów gabionowych, roboty brukarskie na dwóch odcinkach oraz roboty ziemne w rejonie ulic Strażackiej i Sportowej oraz ul. Ks. Banasia w Międzybrodziu Bialskim.

 

Wykonywano także drenaż oraz pracy przy demontażu istniejących i budowie ogrodzeń tymczasowych. Budowano i profilowano nowe pobocza.

 

Cały czas wykonawca kontroluje i uzupełnia zniszczone, czy zagubione oznakowanie tymczasowe oraz wykonuje prace bieżącego utrzymania drogi. Choć na odcinku od Kobiernic do Żywca jest ona zamknięta dla ruchu tranzytowego, utrzymywany jest dojazd do posesji usytuowanych przy trasie i miejscowościach przy niej.

 

Prócz rozbierania istniejącej i budowy nowej konstrukcji drogi, trwają prace przy zabezpieczaniu osuwisk. Zlokalizowano ich w rejonie drogi 42, z czego 9 musi być zabezpieczonych podczas przebudowy trasy, tak, by jej konstrukcja była trwała i bezpieczna. W gruncie zagłębione są wielometrowe pale o średnicy 50 i 60 cm, które stabilizują grunt. Według projektu ich łączna długość wyniesie prawie 9,8 km. Wykonawca użyje także 579 m sześc. żelbetonowych oczepów, kotw gruntowych o łącznej długości niemal 5 km i gwoździ gruntowych o łącznej długości prawie 3 km.


Kolejna zmiana organizacji ruchu na DW 934 w Chełmie Śląskim

W poniedziałek, 20 marca br. nastąpi zmiana w organizacji ruchu na przebudowywanej DW 934. Na ulicy Chełmskiej w Chełmie Śląskim, na odcinku od okolic posesji nr 21 do skrzyżowania z ul. Dębową (km 13+050 – 13+400) ruch będzie przełożony ze strony prawej na lewą, która dotychczas była przebudowywana i wyłączona z ruchu.

 

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem.
 

Wirtualne biuro

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl