Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Ćwierć wieku ZDW w Katowicach

Zdjęcie

Dziś, 1 lipca 2024 roku mija 25. rocznica powstania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który jako jedyny zarząd w Polsce nie został stworzony z przekształcenia Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich, tylko powstał jako całkowicie nowa jednostka organizacyjna samorządu województwa śląskiego. ZDW w Katowicach jest najmniejszym zarządem dróg wojewódzkich w Polsce i od początku pomyślany był jako jednostka inżynierska.

 

W ostatnich latach Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wykonał ogromną pracę polegającą na przygotowaniu inwestycji, które miałyby szansę na dofinansowanie z UE.

 

Harmonizując cele określone przez Unię Europejską z potrzebami mieszkańców województwa śląskiego oraz wielkością potoków ruchu, jak również analizując stan techniczny dróg wojewódzkich, w 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął pierwszą wersję Listy rankingowej projektów dotyczących budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Lista ta finalnie w 2014 roku zawierała 44 przedsięwzięcia mogące spełniać kryteria dla inwestycji drogowych. Z tych 44 przedsięwzięć, do przygotowania i realizacji po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach było 30.

Nasz urząd z powodzeniem przygotował, uzyskując dla nich decyzje ZRID, 25 inwestycji, a następnie zrealizował 15. Osiągając jednocześnie realizację planowanych wskaźników na poziomie, jn.:

  • długość wybudowanych dróg wojewódzkich:    26,3 km – 100%,
  • długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 195,1 km – 60%.

Należy zaznaczyć, iż kolejnych osiem inwestycji ujętych na Liście rankingowej z roku 2014, jest obecnie w trakcie realizacji, zaś kolejne trzy, na realizację których zapewniono w tym roku środki finansowe, są przygotowywane przez ZDW do uruchomienia. Inwestycje te zostały ujęte w Regionalnym Planie Transportowym dla Województwa Śląskiego.

Należy podkreślić, że wszystkie odcinki dróg wojewódzkich w ramach realizowanych przez ZDW w Katowicach inwestycji są przebudowane wg najnowszych światowych technologii, zapewniających co najmniej 50 letnią trwałość, a ich parametry są dostosowywane do obecnych wymagań, jak i planowanych przez Unię Europejską do wprowadzenia w przyszłości.

Kilka faktów o Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach

  • Na podstawie art. 2a ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych drogi wojewódzkie stanowią własność samorządu województwa. Zgodnie z art. 19 ust. 2 w/w ustawy zarządcą dróg wojewódzkich jest Zarząd Województwa, który może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi (art. 21 ust. 1).
  • Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr I/5/5/99 z dnia 23 marca 1999 roku powołał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
  • ZDW w Katowicach jest jednostką budżetową, niemającą osobowości prawnej, która rozpoczęła działalność 1 lipca 1999 roku.
  • Obecnie w ZDW w Katowicach zatrudnionych jest 95 osób, z których 32 osób posiada specjalistyczne uprawnienia konieczne przy zarządzaniu drogami. Kadra ta jest odpowiedzialna za zarządzanie siecią 1 260 km dróg, na których znajduje się 339 mostów i wiaduktów.

Życzenia i gratulacje

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom i przedstawicielom firm za jubileuszowe życzenia i gratulacje otrzymane z okazji dwudziestopięciolecia istnienia naszego urzędu.

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2024-07-01

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl