Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Uznanie dla ZDW w Katowicach i dyrektora Zbigniewa Tabora

Zdjęcie

1 czerwca br. minęło 25 lat pracy Zbigniewa Tabora na stanowisku dyrektora ZDW w Katowicach. Z kolei w ubiegłym tygodniu odbyło się w Szczyrku jubileuszowe X Śląskie Forum Drogownictwa.

 

W naturalny sposób szczyrkowskie spotkanie stało się okazją do refleksji o ćwierćwieczu istnienia samorządowej administracji drogowej w naszym województwie.

 

Zasługi Pana, jako eksperta w dziedzinie drogownictwa miały zawsze znaczący wpływ dla województwa śląskiego i infrastruktury w regionie.

 

Dzięki Pana wizji i umiejętnościom organizacyjnym zrealizowano szereg kluczowych projektów drogowych, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Fachowa wiedza i ogromne, osobiste zaangażowanie w realizację powierzonych zadań wielokrotnie doceniane były wyróżnieniami i nagrodami.

 

Niewątpliwie przyczynił się Pan również do wprowadzenia nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami. Nasza współpraca przynosi wiele satysfakcji, za co dziękuję. Życzę dalszych sukcesów i nadal tak szerokiego uznania – napisał w swym rocznicowym liście gratulacyjnym Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Podobne życzenia pod adresem ZDW w Katowicach i Zbigniewa Tabora, dyrektora urzędu spłynęły od jednostek samorządu terytorialnego branżowych stowarzyszeń i organizacji.

Górnośląski oddział Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej przyznał Zbigniewowi Taborowi „Górnośląski Laur Mostowy” za „wybitną działalność, ponadprzeciętną aktywność, zaangażowanie i wnoszony wkład pracy na rzecz mostownictwa”.

Dr hab. inż. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przekazała wyrazy głębokiej satysfakcji z wieloletniej współpracy z ZDW w Katowicach, kierując je bezpośrednio do dyrektora Zbigniewa Tabora.

Sukcesy ZDW w Katowicach oraz otwartość na wdrażanie nowych technologii w zakresie budowy dróg pozwalają nam żywić nadzieję na kontynuację naszej współpracy dla rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce – pisze w swym liście prof. Joanna Żukowska. Podpisy pod nim złożyli także dr hab. inż. Piotr Jaskuła, kierownik Katedry Inżynierii Transportowej i dr hab. inż. Marek Pszczoła. Obaj panowie, podobnie jak pani dziekan są profesorami Politechniki Gdańskiej.

Podobnie w liście dra hab. inż. Janusza Bohatkiewicza, dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów skierowanym do ZDW w Katowicach z okazji 25 rocznicy powstania urzędu zawarte są podziękowania za „profesjonalizm, zaangażowanie i wkład w rozwój infrastruktury drogowej w regionie”.

W Liście Gratulacyjnym z okazji 25-lecia ZDW w Katowicach, Jacek Jarco, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego pisze m.in.: „Zarząd Dróg Wojewódzkich należy do liderów pod względem nakładów na inwestycje, przoduje też w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dzięki Państwa pracy mieszkańcy województwa mogą podróżować szybciej i bezpieczniej”. Przewodniczący Sejmiku zauważa także, że wysoka jakość nawierzchni dróg, a także bezpieczeństwo i komfort ich użytkowania sprawiają, że w ciągu 25 lat działania ZDW w Katowicach było wielokrotnie nagradzane wyróżnieniami.

Wiele życzeń i gratulacji spłynęło także od samorządowców miast i powiatów, w tym Rybnika, Żywca i wielu innych. Gratulacje rocznicowe przesłali także przedstawicie firm budowlanych branży drogowej i mostowej oraz mediów zajmujących się tym sektorem gospodarki.

Serdeczne pozdrowienia i gratulacje przesłali dyrektorzy zarządów dróg wojewódzkich i miejskich z całego kraju.

Powodzenia w dalszej pracy życzyli także przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Kongresu Drogowego, który od początku jest partnerem w organizacji Śląskiego Forum Drogownictwa.

Tegoroczna, dziesiąta jego edycja skoncentrowana była wokół tematyki funkcjonowania komitetów technicznych, dekarbonizacji branży drogowej jako odpowiedzi na zmiany klimatyczne, projektów badawczy w Polsce i Niemczech, a także technologii bitumicznych w budowie i utrzymaniu dróg oraz technologii betonowych w budowie dróg i obiektów inżynierskich.

Na zakończenie przedstawione były kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagadnienia zarządzania ruchem (ITS).

Wszystkim uczestnikom X Śląskiego Forum Drogownictwa oraz osobom i instytucjom, które przesłały życzenia i gratulacje, serdecznie dziękujemy.

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2024-06-18

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl