Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Wiadukt na torami kolejowymi w Myszkowie gotowy

Zdjęcie

Zakończyło się przedsięwzięcie pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 789 w  ciągu ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z  budową przyległego układu drogowego kat. A  (…).” Zostało ono zrealizowane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą 28 grudnia 2020 r.

 

Obejmowała ona sporządzenie dokumentacji projektowej i budowę wiaduktu  drogowego w ciągu DW 789 nad linią kolejową nr 1 w Myszkowie. W efekcie w  miejsce istniejącego przejazdu kolejowego w poziomie szyn powstał wiadukt drogowy nad linią kolejową o długości 18,5 m, szerokości 13,0 m. W ramach inwestycji wykonawca wybudował także mury oporowe z elementów prefabrykowanych w technologii gruntu zbrojonego o łącznej długości ok. 435 m.

Przebudowano także DW 789 na odcinku ok. 660 m. Na tej długości wykonano nowe warstwy konstrukcyjne drogi, a także powstały chodniki i ścieżki rowerowe. Inwestycji towarzyszyła przebudowa istniejących skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogą lokalną – ul. Wronią oraz budowa dróg dojazdowych do posesji.

 

Zlikwidowany został także przejazd kolejowy w ciągu drogi wojewódzkiej. Cały nowy obiekt został wyposażony w oświetlenie drogowe. Otwarcie dla ruchu nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Myszkowie nastąpiło 20 bm.

 

Warto dodać, że była to wspólna inwestycji samorządu województwa śląskiego i  PKP PLK SA. Oba podmioty poniosły koszty odpowiednio w wysokości prawie 17,9 mln zł i nieco ponad 5,5 mln.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

2023-12-28

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl