Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Przypominamy o zasadach umieszczania materiałów wyborczych

Apelujemy do komitetów wyborczych o nie umieszczanie plakatów wyborczych w obrębie skrzyżowań, na znakach drogowych i w sposób ograniczający widoczność kierowcom oraz pieszym.

 

Przypominamy, że przepis art. 110 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy stanowi, że:

 

„Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”

Plakaty umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, będą usuwane zgodnie z art. 110 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, który stanowi, iż:

„Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.”

W związku z powyższym informujemy, że w przypadku uznania, iż dany plakat wyborczy, umieszczony w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, o fakcie tym niezwłocznie będą powiadamiane odpowiednie służby.

2023-09-22

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl