Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Nowe mosty w Turzy (DW 796) i Kieleczce (DW 907)

Zdjęcie

Zakończyła się budowa dwóch mostów. Nowe obiekty powstały w Turzy, nad Czarną Przemszą, w ciągu DW 796 i na ciekiem wodnym bez nazwy w Kieleczce, w ciągu DW 907. W obu przypadkach stare przeprawy zostały rozebrane, a na czas budowy nowych mostów ruch odbywał się po obiektach tymczasowych.

 

Nowy most w Turzy, razem z kosztami budowy i rozbiórki obiektu tymczasowego i rozbiórki starego kosztował, według umowy z wykonawcą prawie 4,9 mln zł. Przed przebudową most w ciągu DW 796 został zawężony do jednego pasa ruchu ze względu na stan techniczny i ograniczoną nośność (klasa D tj. do 20t). Po przebudowie na obiekcie wykonano jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m oraz obustronne chodniki o szerokości 2,0 m. Nowy obiekt spełnia wymagania dla obiektów w klasie nośności A.

Takie same parametry ma nowy obiekt w Kieleczce (DW 907). Także tu, stary most był w tak złym stanie technicznym, że zaszła potrzeba zawężenia ruchu do jednego pasa ruchu. W tym przypadku nowy, nowoczesny obiekt kosztował, zgodnie z zapisami umowy niespełna 4,3 mln zł.

 

Zdjęcie

2023-08-25

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl