Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Brak możliwości ruchu na DW 934!

6,7 i 10 lipca br. na przebudowywanej DW 934 będzie układana warstwa wiążąca. Nie będzie możliwy przejazd jakichkolwiek pojazdów, ponieważ masa bitumiczna układana będzie całą szerokością jezdni.

Przypomnijmy, że przebudowa DW 934 trwa na odcinku od przejazdu kolejowego w Bieruniu do skrzyżowania z DW 780. Na całym tym odcinku obowiązuje zakaz ruchu z wyjątkiem pojazdów kierujących się do posesji położonych przy przebudowywanym odcinku drogi.

2023-07-05

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl