Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Rusza przebudowa DW 928

Jutro, tj. 20 czerwca br. Budimex SA, wykonawca przebudowy DW 928 rozpoczyna roboty. Na długości 300 m tuż przed Kobiórem, jadąc od strony Mikołowa, wyłączony będzie lewy pas ruchu. Przejazd odbywać się będzie wahadłowo. Sterować nim będzie sygnalizacja świetlna. Wykonywane będą prace rozbiórki konstrukcji jezdni.

 

Na całej długości przebudowywanej DW 928 wycinane będą krzewy i drzewa kolidujące z inwestycją. W pierwszej kolejności odbędzie się to na odcinku od Kobióra do Wyr.

 

Ponadto wykonawca zaplanował w najbliższych tygodniach roboty przy przezbrajaniu instalacji wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych.

 

W miarę postępu prac, odcinki ruchu wahadłowego będą się zmieniać. Prosimy o śledzenie informacji w lokalnych mediach, w tym portalach internetowych i wiadomościach publikowanych przez władze gminy.

 

Przypomnijmy, że przebudowywana DW 928 jest na odcinku od skrzyżowania z DK 44 w Mikołowie, do skrzyżowania z DK 1 w Kobiórze. Przedsięwzięcie podzielone jest na trzy etapy:

  • etap I: Mikołów – Wyry – od km 0+053 do km 5+069,
  • etap II: Wyry – Gostyń – od km 5+100 do km 13+028
  • etap III: Gostyń – Kobiór – od km 13+477 do km 15+441.

Koszt przebudowy to 245,6 mln zł. Zakończenie robót budowlanych etapu Wyry – Gostyń zaplanowano na wiosnę 2025 roku, a etapów Mikołów – Wyry i Gostyń – Kobiór, wiosną 2026.

Zakres inwestycji obejmuje całkowitą przebudowę konstrukcji jezdni, ujednolicenie jej szerokości, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych technologii. Warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.

2023-06-19

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl