Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Lepszy dojazd na lotnisko

Zdjęcie
W Pyrzowicach otwarto przebudowaną drogę wojewódzką nr 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania przy wjeździe na lotnisko

W otwarciu zmodernizowanego odcinka drogi uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, radny Sejmiku Marek Bieniek oraz wiceprezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Norbert Henzel i dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor.

„Dzięki tej inwestycji poprawi się jakość komunikacji w rejonie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, co ma istotne znaczenie dla mieszkańców i osób korzystających z lotniska, ale przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców. To kolejna duża inwestycja drogowa, którą zakończyliśmy w tej kadencji samorządu, a łączna kwota środków przeznaczonych na drogi wojewódzkie zamknęła się w imponującej kwocie 2,24 mld zł” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie inwestycji został zmieniony przebieg DW 913, zostały wybudowane dwie nowe jezdnie drogi wojewódzkiej pod torami kolejowymi zakończone rondem północnym przy wjeździe na lotnisko. Warto zaznaczyć, że przed przebudową droga posiadała tylko jedną jezdnię i krzyżowała się z torami kolejowymi w poziomie szyn. Zadanie realizowała firma Strabag Infrastruktura Południe, a koszt inwestycji to 16,7 mln zł.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi o długości ok. 0,3 km i polegał na przebudowie układu drogowego wraz z budową nowego ronda i przebudową istniejącej infrastruktury – tj. sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego. Zbudowano dwie jezdnie o szerokości 7 metrów, rondo północne, ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszych, zabezpieczono murem oporowym skarpę, zbudowano podziemny zbiornik retencyjny wraz z przepompownią wód deszczowych.

Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w regionie są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach stosuje najnowsze rozwiązania techniczne, biorąc pod uwagę tzw. „koszt życia drogi”. To sprawia, że przewidywana trwałość dróg modernizowanych i budowanych przez ZDW w Katowicach wynosi aż 50 lat.

autor: Urząd Marszałkowski
2023-06-17

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl