Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Skrzyżowanie Akacjowej z DW 941 w Ustroniu bez zmian

Dziś, 6 czerwca br. odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono funkcjonowanie zmienionej awaryjnie organizacji ruchu na DW 941 w rejonie skrzyżowania z ul. Akacjową.

 

Od trzech miesięcy, t.j. od 3 marca br. zamknięty jest wjazd i wyjazd z ul. Akacjowej na i z DW 941 od strony ul. 3 Maja. Tym samym skrzyżowanie z czterowlotowego stało się trójwlotowym. Ograniczono także dopuszczalną prędkość w tym rejonie z 60 do 50 km na godzinę.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie władz miasta Ustronia, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, policji, organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich i ZDW w Katowicach.

Przedstawiciele policji poinformowali, że o ile przed zamknięciem wlotu z ul. Akacjowej na skrzyżowaniu dochodziło do wielu zderzeń bocznych pojazdów i potrąceń pieszych na przejściu przez jezdnię, o tyle w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie notuje się niebezpiecznych sytuacji. Tym samym obecne rozwiązanie jest bezpieczne dla uczestników ruchu.

Inżynierowie ruchu ZDW w Katowicach poinformowali o badaniach prędkości pojazdów przeprowadzonych trzykrotnie w czasie obowiązywania nowej, awaryjnej organizacji ruchu. Okazało się, że po zmniejszeniu dopuszczalnej prędkości z 60 do 50 km na godzinę, średnia prędkość pojazdów w tym miejscu spadła z 62 km/h do 57 km/h.

W ocenie inspektorów ZDW w Katowicach obecne rozwiązanie przyniosło spodziewane efekty i kierowcy zmniejszyli prędkość. Może być to efektem nie tylko zmiany oznakowania i dopuszczalnej prędkości, ale także zwiększonej częstotliwości policyjnych kontroli prędkości. ZDW w Katowicach wykonało specjalne stanowisko dla tych celów, tak by policja mogła bezpiecznie zatrzymywać samochody.

Przedstawiciele władz Ustronia i starostwa sugerowali, by obecnie otworzyć możliwość wjazdu na ul. Akacjową, pozostawiając zamknięty wyjazd z niej na DW 941, zakazując jednocześnie przejazdu na wprost z zachodniego wlotu skrzyżowania (ul. Akacjowa od zachodniej strony).

W toku dyskusji, zwyciężyła koncepcja, by pozostawić obecne rozwiązanie z całkowitym zamknięciem wlotu z Akacjowej od strony ul. 3 Maja (wschodniej).

ZDW w Katowicach przygotuje projekt docelowej organizacji ruchu przewidującej takie rozwiązanie. Projekt będzie podlegał zatwierdzeniu Marszałka Województwa Śląskiego, który jest organem zarządzającym ruchem oraz przez starostę powiatu cieszyńskiego.

 

2023-06-06

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl