Strona główna | Wirtualne biuro | Biuletyn Informacji Publicznej | Mapa serwisu | Kontakt

Aktualności

Zamknięcie wiaduktu w Lublińcu

Zdjęcie

W czwartek, 1 czerwca br., o godz. 8.30 zamknięty dla ruchu zostanie wiadukt nad torami kolejowymi w Lublińcu, w ciągu DW 906. Wiadukt będzie rozebrany i w jego miejsce powstanie nowy obiekt.

 

W czasie trwania inwestycji wprowadzona będzie dla komunikacja zastępcza z wyznaczonymi przystankami tymczasowymi z obydwu stron dojazdu do wiaduktu oraz pośrednie na terenie miasta zgodnie z informacją szczegółową, która dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Na czas remontu zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu:

Ruch samochodowy: drogami wojewódzkimi 906 i 905 a potem krajowymi 46 i 11.

Ruch pieszych: w godzinach od 6.00 do 22.00 ma zostać zapewnione kursowanie zastępczej komunikacji zbiorowej busami.

Ruch rowerowy: zostanie skierowany na najbliższy przejazd kolejowy w ciągu ul. Częstochowskiej i dalej ulicami: Podmiejską, Częstochowską, Paderewskiego, Plebiscytową i Cmentarną.

Istniejący wiadukt został wybudowany w 1975 r. Jego zasadniczy remont wykonany był w 1988 r. Jest już wyeksploatowany technicznie stąd decyzja o jego rozbiórce, bowiem naprawy nie mają sensu ekonomicznego.

Podstawowe parametry techniczne nowego wiaduktu:

  • kategoria drogi na obiekcie: droga wojewódzka,
  • klasa drogi na obiekcie: droga klasy G,
  • ilość przęseł: 5,
  • rozpiętości teoretyczne przęseł: 18,5 + 15,5 + 73,5 + 15,5 + 18,5 = 141,5 m
  • długość całkowita: 174,9 m,
  • szerokość całkowita: 15,2 m (przęsło łukowe) i 13,8 m (przęsła belkowe),
  • szerokość całkowita jezdni: 7,8 m,
  • szerokość chodnika i ścieżki rowerowej: 3,1 m,
  • kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą 59,2 – 65,6°.

Ze względu na technologię prac rozbiórkowych, celem skrócenia czasu realizacji robót budowlanych, zaprojektowano budowę nowego wiaduktu drogowego w postaci stalowego przęsła łukowego z jazdą dołem (w części nadtorowej) oraz dwuprzęsłowych, ciągłych ustrojów belkowo-płytowych na dojazdach do łuku.

Przęsło nadtorowe wykonane zostanie w formie dwóch stalowych łuków o konstrukcji skrzynkowej, ze ściągiem blachownicowym, połączonych wzajemnie stalowymi stężeniami rurowymi o układzie krzyżowym.

Długość teoretyczna każdego z łuków wynosi 73,5 m, długość całkowita 76,2 m i wysokość 13,39 m. Do łuków, za pomocą wieszaków w układzie pionowym, podwieszona będzie stalowa konstrukcja pomostu z płytą żelbetową sprężoną podłużnie. Przęsło łukowe oparto za pośrednictwem łożysk garnkowych na masywnych, żelbetowych filarach ścianowych, posadowionych pośrednio za pomocą żelbetowych, wielkośrednicowych pali fundamentowych.

Umowa na rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego została podpisana 22 grudnia 2022 roku. Wyłoniony w przetargu wykonawca firma Banimex z Będzina ma zrealizować wszystkie prace do 22 lutego 2025 roku. Koszt inwestycji to  42 mln zł.

 

 

Zdjęcie

2023-05-25

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice tel. 032-781-92-11 fax: 032-781-92-00 kontakt dla mediów: rzecznik@zdw.katowice.pl